SOL zoekt een Ouderen Maatschappelijk Werker in Rotterdam

SOL zoekt een Ouderen Maatschappelijk Werker voor 24 tot 32 uur per week. Interesse? Lees hieronder wat de functie inhoudt en hoe je kan reageren. Samen maken wij de hulpverlening en ondersteuning voor (oudere) Rotterdammers!

 

Hier zijn we van

Het toekomstperspectief van de Rotterdammer is ons uitgangspunt. Dat is onze drive om resultaten te behalen. Wijkteams Rotterdam bieden met het inzetten van basishulp integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. We zetten in op het duurzaam versterken van zelf- of samenredzaamheid, zodat mensen weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk/buurt. En dat doen we samen: bewoner en hulpverlener.

 

Zo doen we het

We staan open voor signalen uit de wijk, zoeken die ook actief op, gaan er direct op af en zijn als één team breed inzetbaar. We maken samen met de cliënt een plan, waarin we afspreken welke resultaten we samen gaan behalen en wie daarin wat gaat doen. We bieden ondersteuning en voeren casusregie op de inzet van zowel informele hulp als specialistische hulp. Wij doen wat nodig is, adresseren belemmeringen die ons van de gewenste oplossing afhouden, accepteren deze niet en brengen ze verder om verandering te bereiken, te leren van onze inzet en deze te verbeteren.

 

We doen het samen

Alle partijen die personeel leveren aan de wijkteams voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie, kwaliteit en het toekomstperspectief van de wijkteams. Met elkaar realiseren we de basisvoorwaarden voor hulpverlening en ondersteuning die door de Rotterdammers hoog gewaardeerd wordt. We werken samen met respect voor ieders achtergrond, taak en expertise en behalen daardoor beter en duurzaam resultaat.

De Wijkteammedewerker Ouder Worden van SOL werkt conform het profiel van de medewerker integraal wijkteam. Belangrijk voor het taakaccent Ouder Worden is het bieden van ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers vanuit de wijkteams en coaching aan collega’s op het gebied van outreachend werken en de toepassing van de methodiek Even Buurten.

Doel is om het voor ouderen mogelijk te maken om zo lang mogelijk binnen de eigen buurt contacten te onderhouden, te blijven ‘meedoen’ en in het eigen huis te blijven wonen. Het gaat hierbij vooral om ondersteuning aan ouderen en het netwerk in multi-problem-situaties, om balans te brengen tussen draagkracht en draaglast, om te blijven meedoen en niet te vereenzamen, en om materiële hulpverlening.

 

Deskundigheid

 • Kennis van ouderenproblematieken (diverse aandoeningen en de impact daarvan op het leven, mobiliteit, dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg).
 • Kennis van (mentale fysieke) veroudering i.r.t. mogelijke ondersteuningsbehoeften.
 • Kennis van huiselijk geweld (signaleren, meldcode).
 • Kennis van wet- en regelgeving van toepassing op het werkgebied.
 • Kennis van gemeentelijke beleidskaders en privacy richtlijnen.
 • Kennis van en ervaring met de methodiek Even Buurten,
 • Kennis van specifieke regelingen voor ouderen (waaronder WMO, WIz, Ciz en mogelijke indicatiestelling ) en van het wijknetwerk en sociale kaart voor kwetsbare ouderen.
 • Kennis van interventiemethoden en kunnen hanteren van gesprekstechnieken.
 • Kennis van diverse instrumenten die worden gehanteerd (o.a. zelfredzaamheidsmatrix).
 • Kennis van ondersteuning/mogelijkheden voor mantelzorgers

 

Competenties

 • Kan regie bij oudere leggen en houden.
 • Heeft lef om: bij ouderen op huisbezoek te gaan waar andere partijen niet binnen komen, vragen te stellen aan familie en buurtbewoners, wederkerigheid te bespreken, (pijnlijke) onderwerpen op de juiste manier bespreekbaar te maken.
 • Coachingsvaardigheden van collega’s in het wijkteam op het gebied van outreachend werken en toepassing van de methodiek Even Buurten.
 • Weet vrijwilligers en mantelzorgers te motiveren en waakt voor overbelasting.
 • Deelt kennis en signaleert nieuwe maatschappelijke vraagstukken en problemen.
 • Kan systeemgericht werken.
 • Heeft oog voor cultuurspecifieke problematieken.
 • Kan tijdig op- en afschalen.
 • Is faciliterend (zorgen dat) t.b.v. de doelgroep ouderen.
 • Zelfstandig kunnen werken/beslissen, maar schakelt tijdig hulp in van collega’s indien nodig.
 • Goede schriftelijke- en mondelinge vaardigheden Nederlandse taal.

 

Persoonlijke eigenschappen

 • Doener en netwerker. Goed contact met andere partijen zoals huisartsen, woningcorporaties, wijkagenten, apothekers.
 • Pro-actief ingesteld.
 • Geduldig, aandacht en invoelingsvermogen, respect voor autonomie.
 • Leergierig, houdt kennis actueel.
 • Heeft een brede kijk.
 • Bewustzijn van kosten.

 

Vereiste opleiding

 • Bachelor (HBO diploma MWD/Social Work/SPH)
 • Een afgeronde opleiding MMZ 4, MBO 4 Social work of MBO 4 sociaal maatschappelijke dienstverlening én belangstelling om een HBO opleiding te doen, of;
 • Via een EVC traject HBO Bachelor Social Work te doen.

 

Wij bieden

 • Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een ondernemende en groeiende organisatie met een enthousiast team
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Functies voor 24-32 uur per week, met mogelijkheid tot verlenging en uiteindelijk een vast dienstverband.
 • Marktconforme inschaling en salariëring volgens CAO Sociaal Werk Nederland, maximaal € 4.496,00 bruto per maand (schaal 8), exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB).

 

Durf jij met ons te doen?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Daphne de Mooij of Louise van Es via omw@solnetwerk.nl.

Ben je enthousiast en wil je direct solliciteren? Mail dan een korte motivatiebrief van max. 1 A4 en een uitgebreid CV naar omw@solnetwerk.nl.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onze diensten, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bellen of mailen.

bel mij terug
stuur een bericht

Vrijwilliger worden bij SOL?

Ben je dol op koken, vind je het leuk om kinderen de geheimen van het schaken bij te brengen, weet je alles van de computer of sta je mensen graag te woord? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons helpen onze activiteiten uit te voeren. Want zonder vrijwilligers lukt dat ons niet! Wat bieden wij in ruil aan?

lees meer aanmelden