eerste TaalTalkshow een succes

De eerste Hanina’s talkshow was een success. Een talkshow, juist voor mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed spreken. Er waren interviews, een optreden en een taalspel. de komende keer is donderdag 21 November.