Huiswerkbegeleiding/Bewegend Leren in De Propeller

Iedere dinsdag (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) kunnen kinderen deelnemen aan Huiswerkbegeleiding in Huis van de Wijk Propeller. Deze start om 16:00 en is tot 18:00 uur. Dit is een combinatie activiteit van bewegen en leren. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen een positief effect heeft op het verhogen van de leerprestatie.

Wij starten eerst met sport- en spelactiviteiten en vervolgens gaan we aan de slag met elkaar om huiswerk te maken. De kinderen krijgen ondersteuning in het maken van hun huiswerk door ervaren en gespecialiseerde begeleiders. We streven ernaar om het contact met de docenten/ouders te bevorderen om het kind volledig te kunnen ondersteunen in de leerontwikkeling.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Zeynep Aktas
Tel: 0626110899
Mail: zaktas@solnetwerk.nl