Verslag wijkbijeenkomst Meisjesbesnijdenis

Dinsdag 11 februari jl. organiseerden we een goedbezochte wijkbijeenkomst over meisjesbesnijdenis in Het Klooster Oude Noorden in samenwerking met Shadia Abdulgani, sleutelpersoon vrouwelijke genitale verminking (VGV), en Stichting Stimulance. Met meer dan 20 dames zijn we de ochtend gestart met een gezamenlijk ontbijt. Daarna heeft Shadia uitgelegd wat VGV inhoudt, hoe vaak en onder welke bevolkingsgroepen dit veel voorkomt, hoe het voorkomen kan worden en welke nazorg geboden kan worden. Voor veel vrouwen was dit onderwerp aangrijpend en zorgde de voorlichting voor diepgaande gesprekken. Al met al is VGV een thema dat zeker aandacht verdient.

Vrouwen uit Rotterdam en omgeving kunnen een afspraak maken met een sleutelpersoon uit de eigen gemeenschap om hier over door te praten. Nazorg kan geboden worden door 1-op-1-gesprekken met sleutelfiguren die dezelfde culturele achtergrond hebben, door het organiseren van laagdrempelige huiskamerbijeenkomsten met een klein aantal vrouwen en/of door doorverwijzing naar het Erasmus MC voor een medisch nazorgtraject. Ook vrijwilligers en professionals die baat hebben bij advies van (ervarings)deskundigen kunnen contact met opnemen met sleutelfiguren. Zij zijn bereikbaar via Stimulance: Marijke van Dongen (06-52749924) of Marjon Schagen (06-23514149).

Een van onze vaste bezoekers schreef het volgende over deze bijeenkomst:

“Ik was erg geshockeerd door de lezing van vanmorgen. Niet wetende waar ik achter zou komen. Als kind keken we vaker documentaires op school, waarin dit ook besproken werd. Maar ik wist niet wat het precies inhield. Ik ben nu 21 jaar en de verminking van de vrouwelijke genitaliën is vele malen erger dan ik me had voorgesteld. Ik ben nu bewust van wat het inhoudt en kan dit ook zeker meenemen in mijn opleiding en toekomstige baan.”

Met dank aan het Klooster, Stimulance en Souad Nasseh die altijd voor een geweldige ontbijt zorgt.