Ondersteuning thuiswonende ouderen

Ouderen vragen niet om hulp. Dat weten wij. Want sinds 1969 werken wij voor ouderen. In 2013 ontwikkelden wij daarom Lang leve(n) thuis. Praktische oplossingen die ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Ouderen Maatschappelijk Werk
Gebiedsgids
SOL DigiKoffer
Wandelmaatje

Ouderen Maatschappelijk Werk

Ouderen als specialisme
Onze Ouderen Maatschappelijk Werkers zijn sinds 2015 vertegenwoordigd in alle Rotterdamse wijkteams. Wij zijn specialisten op het gebied van ouderenkennis, begeleiding van kwetsbare ouderen, bestrijding en preventie van sociaal isolement en preventie overbelasting mantelzorg.

Welzijnsvisie op ouderen
Wij ontwikkelen methodieken voor ouderen vanuit onze welzijnsvisie. Zoals het Geheugenpaleis voor beginnende demente ouderen en Het Krachthuis, gericht op ouderen & zingeving.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bewoners
Als uw leven negatief wordt beïnvloed als gevolg van een aandoening of een probleem op lichamelijk, geestelijk en/ of sociaal gebied kunnen wij u ondersteunen en helpen.

Onze expertise ligt bij de netwerken van ouderen en ouderdom gerelateerde problematiek. Zoals:

 • Omgaan met een beperking, ziekte, verlies of rouwverwerking.
 • Financiële of administratieve problematiek.
 • Vragen over zingeving, wonen en welzijn.
 • Toenemende eenzaamheid en afname van sociale contacten.

Hoe bereikt u onze Ouderen Maatschappelijk Werkers?

 • U bereikt onze Ouderen Maatschappelijk Werkers via het wijkteam. Wij nemen dan contact met u op voor een huisbezoek.
 • We bespreken samen hoe wij u kunnen helpen. Dit doen wij eventueel met de hulp van uw kinderen, andere familieleden en vrienden. Of we doen dit samen met vrijwilligers.
 • We bieden u altijd een oplossing ‘op maat’ en dichtbij huis. Want wij werken wijkgericht.

Opdrachtgevers

 • SOL beschikt over specialistische ouderenkennis.
 • Wij kennen en begrijpen de leefwereld van de kwetsbare ouderen.
 • Wij zijn vertrouwd met verschillende culturele achtergronden en begrijpen wat speelt en wat nodig is.
 • Onze Ouderen Maatschappelijk Werkers hebben kennis en vaardigheden op het gebied van ouderdomsklachten en verouderingsprocessen, mobiliteit, woon- en geldzaken, mentale weerbaarheid en andere aspecten die van invloed zijn op de zelfredzaamheid van ouderen.
 • Wij hebben kennis over de inzet van Ouderen Maatschappelijk Werkers in de wijkteams.
 • Wij zijn in Rotterdam de uitvoerders van het programma ‘Even Buurten’.
Contact

Voor informatie over het Ouderen Maatschappelijk Werk binnen de wijkteams kunt u contact opnemen met Karen van Doorn via het algemene nummer van SOL 010 – 244 82 40 of per e-mail info@solnetwerk.nl.

Hoe kan ik het OMW bereiken?

Dat u zo lang mogelijk onafhankelijk wilt blijven, begrijpen wij goed. Daarom gaan wij samen met u en eventueel uw kinderen in gesprek over wat zij kunnen doen en wat bijvoorbeeld een buddy (vrijwilligersmaatje) voor u zou kunnen betekenen.

De Vraagwijzer behandelt alle aanvragen voor bijvoorbeeld een douchestoel. Een medewerker van de gemeente, de Wmo-consulent, komt dan bij u thuis.

Ouderenmishandeling komt helaas nog te vaak voor. Als vorm van huiselijk geweld, maar ook als gevolg van ontspoorde zorg. Dat begint vaak klein: stevig beetpakken, of eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van de oudere voor wie je zorgt. Afhankelijkheid – vaak is het een bekende – ,schaamte en angst belemmeren de oudere om hulp in te schakelen of te vluchten. Wij hebben ruime ervaring met de bestrijding en preventie van huiselijk geweld en werken daarbij volgens de Meldcode Huiselijk Geweld. Ook hier is de sleutel om aan te sluiten bij de leefwereld van de ouderen en hun vertrouwen te winnen.

We onderhouden nauwe contacten met het sociale netwerk van ouderen, zoals de beheerders van appartementencomplexen. Zij zijn vaak de eersten die doorhebben of ouderen zich terugtrekken in het geval van partnerverlies, beginnende dementie, of kinderen of familie die minder vaak langskomen. Vaak zijn dat de eerste tekenen van vereenzaming.

SOL werkt sinds 1969 voor de doelgroep ouderen, en sinds 2015 zijn onze Ouderen Maatschappelijk Werkers vertegenwoordigd in alle Rotterdamse Wijkteams. SOL beschikt over specialistische ouderenkennis en heeft de ervaring en de expertise om ouderenkennis te implementeren in wijkteams.

 

Gebiedsgids Rotterdam Noord

De gebiedsgids Rotterdam Noord is gemaakt door SOL (Samen Ondernemend Leren) in samenwerking met actieve bewoners en organisaties in Noord. U vindt hierin informatie over alle organisaties en activiteiten in Rotterdam Noord. De uitgave is mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam i.s.m Coalitie Erbij Rotterdam. Zij verbindt organisaties en professionals die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten, om gezamenlijk eenzaamheid en sociaal isolement aan te pakken. Met de gebiedsgids hoopt Coalitie Erbij Rotterdam mensen te stimuleren elkaar meer te ontmoeten.

 

SOL DigiKoffer

Samen met Stadstrainers en Thuisleefgroep ontwikkelde SOL de DigiKoffer. Een koffer met e-health producten, die thuiswonende ouderen ondersteunen bij hun dagelijks handelen of hun dagelijkse verzorging. We ontwikkelden deze koffer voor én met Rotterdamse ouderen. Klik op de groene button voor meer informatie over de SOL DigiKoffer.

Info over DigiKoffer

DigiBeter koffer

 

WandelMaatje – De Onvergetelijke Wandeling

Dat wandelen goed is voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, blijkt al jaren uit verschillende (medische) onderzoeken. Wandelen houdt de hersenen fit en vertraagt dementie. Maar voor een groot deel van de thuiswonende ouderen met beginnende dementie is het steeds moeilijker om zelfstandig te gaan wandelen. Daarom ontwikkelde SOL – samen met Unie Van Vrijwilligers Rotterdam – de pilot ‘De Onvergetelijke Wandeling’.

De Onvergetelijke Wandeling is een project gesubsidieerd door het Oranje Fonds, Sint Laurensfonds en de gemeente Rotterdam. Deelnemers krijgen een WandelMaatje uit hun eigen vertrouwde buurt en de nodige begeleiding voor een succesvolle WandelMaatjes-match. Het WandelMaatje komt wekelijks op een vaste dag langs voor een wandeling. Zo zorgen we dat mensen met dementie zich minder snel terugtrekken uit de samenleving en blijven participeren én bewegen.

.

Handboek WandelMaatje

Om het project verder uit te kunnen rollen, ontwikkelden we het Handboek ‘Project WandelMaatje – De Onvergetelijke wandeling’. In dit handboek gaan we in op:

 1. De voorbereiding van het project Wandelmaatjes
 2. Welke voorwaarden er nodig zijn om het project verder uit te kunnen breiden in Rotterdam of elders.
 3. De methodiek. Hierin komen de aspecten informatie verstrekken, het werven van vrijwilligers en ouderen, de matching van de vrijwilligers en ouderen en de
  begeleiding aan de orde. Hoe de continuïteit gewaarborgd kan worden, staat ook beschreven.
 4. Enkele belangrijke punten die in de pilot in Rotterdam naar voren zijn gekomen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onze diensten, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bellen of mailen.

bel mij terug
stuur een bericht

Vrijwilliger worden bij SOL?

Ben je dol op koken, vind je het leuk om kinderen de geheimen van het schaken bij te brengen, weet je alles van de computer of sta je mensen graag te woord? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons helpen onze activiteiten uit te voeren. Want zonder vrijwilligers lukt dat ons niet! Wat bieden wij in ruil aan?

lees meer aanmelden