Van thuis naar school

Interventies Samen Leren & OOG

Wij geloven in een toekomst waarin de achtergrond van een kind niet uitmaakt. Want het enige dat voor ons telt zijn de talenten van het kind. En hoe we deze talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daar gaan wij voor!

Dit doen wij met het programma Onderwijs Ondersteunend Gedrag (OOG), dat wij in 2014 ontwikkelden, en de interventie Samen Leren. Beide interventies hebben als doel om onderwijsprestaties van kinderen te verhogen door ouders vaardigheden aan te leren op het gebied van onderwijsondersteunend gedrag.

‘Oog voor ouders’ richt zich op alle kinderen op de basisschool. Ouders worden ondersteund door vrijwilligers. Onze vrijwilligers met een pedagogische achtergrond begeleiden ouders daarbij. Zij helpen hen daarnaast de thuissituatie te laten aansluiten bij wat op school speelt.

‘Samen Leren’ richt zich op kinderen uit achterstandswijken in groep 1 tot en met 4. Deze interventie is ontwikkeld door Bureau Frontlijn en is opgenomen in de database Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Deze interventie wordt door professionals uitgevoerd.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bewoners
Heeft u vragen over OOG of Samen Leren, of wilt u weten hoe u uw kinderen kunt helpen bij hun (school)ontwikkeling? Mail of bel ons dan.

Opdrachtgevers
Met de interventies OOG en Samen Leren, gericht op kinderen, hebben wij veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van ouderondersteuning bij het onderwijs van hun kind(eren). Door ouders vaardigheden aan te leren op het gebied van onderwijsondersteuning verhogen wij de prestaties van hun kinderen op dit vlak.

Veelgestelde vragen

Samen Leren verbetert onderwijsprestaties en ontwikkelkansen van kinderen uit groep 1 t/m 4 van basisscholen in achterstandswijken, door aan hun ouders in de thuissituatie vaardigheden te leren.

In de praktijk zien wij dat kinderen van ouders met een lagere sociaal economische status, de zogeheten SES-score veel minder presteren. Niet omdat ze minder talent hebben, niet omdat ze minder hard werken, maar vooral omdat hun ouders niet weten hoe ze hun kinderen kunnen steunen. Wij willen niet accepteren dat kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status minder en minder en minder kansen hebben. Wij hebben de expertise in het betrekken, motiveren en ondersteunen van ouders met het oog op hun onderwijsondersteunend vermogen en daardoor de ontwikkelkansen voor kinderen op basisscholen in deze wijken te vergroten.

Onze professionals gaan nauw samenwerken met de scholen in de wijken Rotterdam-Noord, Delfshaven en Feijenoord om een overzicht te maken van gezinnen waar de interventie Samen Leren van toepassing op is. Daarna gaan zij met ouders aan de slag.

Hoe zorg je ervoor dat kinderen hun talent ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie? En hoe haal je uit kinderen het beste? In 2014 ontwikkelden wij hiervoor het programma Onderwijs Ondersteunend Gedrag (OOG), gericht op jonge kinderen. Onze vrijwilligers met een pedagogische achtergrond begeleiden ouders daarbij. Zij helpen ouders daarnaast de thuissituatie beter te laten aansluiten bij wat op school speelt.

Leervermogen stimuleren
Leren kinderen net sommen maken? Dan gaan ouders en kinderen thuis bijvoorbeeld oefenen aan de hand van de afwas of het aantal poppen. Eenvoudige oefeningen, die spelenderwijs aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de kinderen, en hun leervermogen stimuleren.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bewoners

  • Het project OOG is een project voor ouders. Wij bieden u concrete tips om uw kind te helpen bij het leren. Want leren is ook samen met uw kind dingen doen. Bijvoorbeeld oude foto’s bekijken en hierover te vertellen. Waar bent u opgegroeid en wat deed u als kind allemaal? Zo leren kinderen taal en nieuwe woorden.
  • Onze coach helpt u om dit samen met uw kind(eren) te doen. Om activiteiten te bedenken waarbij dit makkelijk kan.
  • Tijdens bijeenkomsten kunt u met andere ouders uw ervaringen en ideeën bespreken.

Opdrachtgevers

  • Ouders krijgen zo inzicht en informatie over hoe zij hun kinderen kunnen stimuleren en ondersteunen. OOG laat ouders zien hoeveel invloed zij hebben op het leerproces van hun kind. Maar ook hoe belangrijk het is om thuis spelenderwijs te blijven oefenen met de lesstof. Investeringen die ouders en school terugzien in de onderwijsprestaties van de kinderen!

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onze diensten, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bellen of mailen.

bel mij terug
stuur een bericht

Vrijwilliger worden bij SOL?

Ben je dol op koken, vind je het leuk om kinderen de geheimen van het schaken bij te brengen, weet je alles van de computer of sta je mensen graag te woord? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons helpen onze activiteiten uit te voeren. Want zonder vrijwilligers lukt dat ons niet! Wat bieden wij in ruil aan?

lees meer aanmelden