SOL zoekt een Ouderen Maatschappelijk Werker in Rotterdam

SOL is op zoek naar een Maatschappelijk Werker Ouderen voor 24 tot 32 uur per week. Interesse? Lees dan hieronder wat de functie inhoudt en hoe je kan reageren.

Hier zijn we van

Het toekomstperspectief van de Rotterdammer is ons uitgangspunt. Dat is onze drive om resultaten te behalen. Wijkteams Rotterdam bieden met het inzetten van basishulp integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. We zetten in op het duurzaam versterken van zelf- of samenredzaamheid zodat mensen weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk/buurt. En dat doen we samen: bewoner en hulpverlener.

Zo doen we het

We staan open voor signalen uit de wijk, zoeken die ook actief op, gaan er direct op af en zijn als één team breed inzetbaar. We maken samen met de cliënt een plan waarin we afspreken welke resultaten we samen gaan behalen en wie daarin wat gaat doen. We bieden ondersteuning en voeren casusregie op de inzet van zowel informele hulp als specialistische hulp. Wij doen wat nodig is, adresseren belemmeringen die ons van de gewenste oplossing afhouden, accepteren deze niet en brengen ze verder om verandering te bereiken, te leren van onze inzet en deze te verbeteren.

We doen het samen

Alle partijen die personeel leveren aan de wijkteams voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie, kwaliteit en het toekomstperspectief van de wijkteams. Met elkaar realiseren we de basisvoorwaarden voor hulpverlening en ondersteuning die door de Rotterdammers hoog gewaardeerd wordt. We werken samen met respect voor ieders achtergrond, taak en expertise en behalen daardoor beter en duurzaam resultaat.

De Wijkteammedewerker Ouder Worden van SOL werkt conform het profiel van de medewerker integraal wijkteam. Belangrijk voor het taakaccent Ouder Worden is het bieden van ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers vanuit de wijkteams en het coaching aan collega’s op het gebied van outreachend werken en de toepassing van de methodiek Even Buurten.

Doel is het voor ouderen mogelijk te maken om zo lang mogelijk binnen de eigen buurt contacten te onderhouden, te blijven “meedoen” en in het eigen huis te blijven wonen. Het gaat hierbij vooral om ondersteuning aan ouderen en het netwerk in multiproblemsituaties om balans te brengen tussen draagkracht en draaglast, te blijven “meedoen” en niet te vereenzamen en om materiële hulpverlening.

Deskundigheid

Als Ouderen Maatschappelijk Werker bij SOL heb je kennis van:

 • ouderenproblematieken (diverse aandoeningen en de impact daarvan op het leven, mobiliteit, dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg).
 • (mentale fysieke) veroudering i.r.t. mogelijke ondersteuningsbehoeften.
 • huiselijk geweld (signaleren, meldcode).
 • wet- en regelgeving van toepassing op het werkgebied.
 • gemeentelijke beleidskaders en privacy richtlijnen.
 • en ervaring met de methodiek Even Buurten,
 • specifieke regelingen voor ouderen (waaronder WMO, WIz, Ciz en mogelijke indicatiestelling ) en van het wijknetwerk en sociale kaart voor kwetsbare ouderen;
 • interventiemethoden en kunnen hanteren van gesprekstechnieken.
 • diverse instrumenten die worden gehanteerd (o.a. zelfredzaamheidsmatrix).
 • ondersteuning/mogelijkheden voor mantelzorgers

Competenties

 • Kan regie bij oudere leggen en houden;
 • Heeft lef om: bij ouderen op huisbezoek te gaan waar andere partijen niet binnen komen, vragen te stellen aan familie en buurtbewoners, wederkerigheid te bespreken, (pijnlijke) onderwerpen op de juiste manier bespreekbaar te maken;
 • Coachingsvaardigheden van collega’s in het wijkteam op het gebied van outreachend werken en toepassing van de methodiek Even Buurten;
 • Weet vrijwilligers en mantelzorgers te motiveren en waakt voor overbelasting;
 • Deelt kennis en signaleert nieuwe maatschappelijke vraagstukken en problemen;
 • Kan systeemgericht werken;
 • Heeft oog voor cultuurspecifieke problematieken;
 • Kan tijdig op- en afschalen;
 • Is faciliterend (zorgen dat) t.b.v. de doelgroep ouderen;
 • Zelfstandig kunnen werken/beslissen, maar schakelt tijdig hulp in van collega’s indien nodig;
 • Goede schriftelijke- en mondelinge vaardigheden Nederlandse taal.

Persoonlijke eigenschappen

 • Doener en netwerker. Goed contact met andere partijen zoals huisartsen, woningcorporaties, wijkagenten, apothekers;
 • Pro-actief ingesteld;
 • Geduldig, aandacht en invoelingsvermogen, respect voor autonomie;
 • Leergierig, houdt kennis actueel;
 • Heeft een brede kijk;
 • Bewustzijn van kosten.

Vereiste opleiding

 • Bachelor (hbo diploma MWD/Social Work/SPH)

Wij bieden

 • Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een ondernemende en groeiende organisatie met een enthousiast team
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Functies voor 24-32 uur per week, met mogelijkheid tot verlenging en uiteindelijk een vast dienstverband.
 • Marktconforme inschaling en salariëring volgens CAO Sociaal Werk Nederland, maximaal € 4.496,00 bruto per maand (schaal 8), exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB).

Durf jij met ons te doen?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Daphne Koster of Louise van Es via omw@solnetwerk.nl.

Ben je enthousiast en wil je direct solliciteren? Mail dan een korte motivatiebrief van max. 1 A4 en een uitgebreid CV naar omw@solnetwerk.nl.

 

Bekijk alle vacatures