SOL zoekt een Programma coördinator Jongeren

Word jij hét gezicht voor jongeren in Feijenoord met een coördinerende rol binnen het team? We zijn op zoek naar een natuurlijke leider, die het team kan inspireren tot het uitvoeren van een uitdagende en diverse programmering. En die zich als geen ander kan verplaatsen in de leefwereld van jongeren.

Heb jij ervaring met groepsdynamica bij jongeren en kun je cultuursensitief werken? Ben je in staat een sfeer van vertrouwen te scheppen met oog voor je relatie tot jongeren? Dan willen wij graag dat je onze collega wordt. Interesse in de vacature? Neem dan contact op met Clyde Pinas via cpinas@solnetwerk.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn SOL. Een ondernemende organisatie met passie en lef. Wij zetten ons in voor wijkbewoners van alle leeftijden, zodat zij sociaal en maatschappelijk sterker worden en optimaal betrokken zijn bij de wijk. We ondersteunen en stimuleren bewoners om hun persoonlijke talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Onze medewerkers bedenken, organiseren en realiseren activiteiten die daarbij helpen. Sinds 1 juni 2022 is SOL verantwoordelijk voor de welzijnsopdracht ‘Heel de stad’ in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Noord.

Hoe ziet jouw functie eruit?

Jij draagt met jouw ondersteuning bij aan het kansrijk opgroeien van jongeren tot jongvolwassenen. Dit doe je samen met de ouders, school en partners uit de wijk. Je bent zichtbaar in de wijk en observeert, analyseert en legt contacten in de binnenruimte, op scholen, op straat én online. Je activeert en coacht jongeren zowel individueel als in groepen. Je draagt bij aan de talentontwikkeling van jongeren via onder meer talenthouse. En zo nodig biedt je leer-/huiswerkondersteuning. Je werkt outreachend en weet met jouw enthousiasme mensen in beweging te krijgen en zorgt ervoor dat maatschappelijke thema’s bespreekbaar worden.

Daarnaast stuur jij functioneel het team van jongerenwerkers aan in de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat jij naast de uitvoering ook het team inspireert en zorgt voor een bevlogen en inspirerende werkomgeving. Daar hoort ook bij dat je zorgt dat de activiteiten worden geregistreerd in ons registratiesysteem, zodat we daarvan kunnen leren. Je zoekt proactief de verbinding met de coördinatoren van de andere programma’s, zodat jullie elkaar versterken in de gezamenlijke welzijnsopdracht.

Daarnaast stem je (nieuwe) interventies en programmering af met je collega coördinatoren die werken binnen hetzelfde programma in de andere gebieden. Ook ben je verantwoordelijk voor de programmering en de uitgebalanceerde samenhang tussen de diverse programma’s, wijken en doelgroepen.

Jouw profiel

 • Je geeft leiding aan een team van uitvoerende medewerkers;
 • Je houdt administratie systemen Regicare (inhoud)  en Clockwise (uren) bij;
 • Je neemt deel aan ketenoverleg;
 • Je legt en onderhoudt contacten met (soms moeilijk bereikbare) jongeren;
 • Je signaleert en analyseert wensen, behoeften, problemen en ambities van jongeren en begeleidt ze hierin;
 • Je zorgt voor een gezonde en positieve werkomgeving;
 • Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het werkplan en rapportages en monitoring;
 • Je zorgt voor verbinding met de collega coördinatoren;
 • Je ondersteunt je manager bij de uitvoering van het personeels- en vrijwilligersbeleid, verricht daarbinnen in samenspraak met je manager jaargesprekken, voortgangs- en boordelingsgesprekken en verzuimbegeleiding;
 • Je onderhoudt goede contacten met netwerkpartners zoals de politie, scholen en sportverenigingen;
 • Je signaleert mogelijkheden en kansen ten aanzien van de dienstverlening in het sociaal domein, doet voorstellen en vertaalt deze naar het eigen werk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Wat heb je hiervoor nodig?

 • een relevante hbo of academische opleiding;
 • je excelleert in teamverband en gelooft in successen delen;
 • je hebt natuurlijk leiderschap binnen een team;
 • je hebt ervaring met het inspireren en motiveren van collega’s;
 • je kan op instructieniveau uitvoering geven aan de opdracht;
 • je bent ondernemend ingesteld;
 • je hebt kennis van groepsdynamische processen;
 • je bent in staat vrijwilligers en stagiaires te motiveren en te coachen;
 • je hebt een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • je bent flexibel en breed inzetbaar: bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
 • je kan in de uitvoering met de doelgroepen werken;
 • je bent in staat nieuwe projecten te initiëren en implementeren;
 • je bent bij voorkeur SKJ of Registerplein geregistreerd;
 • je hebt een Er-op-af mentaliteit;
 • je hebt coachingsvaardigheden voor het ondersteunen bij het voeren van de eigen regie door individuen en groepen mensen;
 • je hebt analytisch vermogen om op alle leefgebieden sociale en individuele vraagstukken te verhelderen, om knelpunten te vertalen naar een breder maatschappelijk probleem en om mee te denken over aanwezige kaders, procedures en standaarden;
 • je kunt methodisch handelen voor het bieden van individuele en samenlevingsgerichte ondersteuning op basis van een integrale aanpak;
 • je hebt mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie en advies, het geven van overdracht, het (mede) schrijven van rapportages en het opstellen van (onderdelen van) een plan van aanpak;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten en coördineren van de werkzaamheden op basis van het uitvoeringsplan /gemeentelijke opdracht en de kaders van het beleid van SOL;
 • je beschikt over enige kennis van budgetteringstechnieken, enige boekhoudkundige kennis (Bij overstijgende zaken is terugval mogelijk op de manager);
 • je hebt sociale vaardigheden zoals tact, motiveren, inspireren, overtuigingskracht, empathisch vermogen, betrokkenheid en het overwinnen van weerstanden zijn vereist om als coördinator medewerkers goed te laten functioneren, samen te werken met andere onderdelen binnen SOL en met organisaties in de wijk en bij overleg en onderhandelingssituaties.

Wat bieden we je?

Een uitdagende en zelfstandige functie in een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. In deze functie kan je écht het verschil gaan maken voor de kinderen en tieners in jouw wijk. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een uitstekend salaris van maximaal € 5.483 bruto per maand (schaal 10) exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB). Je valt onder de CAO Sociaal Werk.

Solliciteren?

Wil jij solliciteren op deze fantastische functie? Stuur dan jouw cv naar Clyde Pinas via cpinas@solnetwerk.nl.

Graag ontvangen wij naast jouw cv ook een korte motivatie met daarin een toelichting op waarom jij denkt geschikt te zijn voor deze vacature.