Omgaan met rouw en verdriet

Het tienjarige meisje Hacer is rustig, maar ligt goed in de groep. Haar moeder komt vaak op school helpen. Ook haar vader, met een drukke baan, komt naar rapportbesprekingen en andere bijeenkomsten.

Rouwprotocol
Totdat opeens moeder niet meer komt, en vader wat vaker. Dan blijkt dat de moeder van Hacer ongeneeslijk ziek is en binnenkort overlijdt. Met de leerkracht en de intern begeleider kijken we wat het rouwprotocol hierover zegt. De dagen daarna werken we nauw samen. We informeren de klas en gaan met de kinderen in gesprek over het overlijden van een ouder of een andere dierbare.

Te midden van vriendinnetjes
Daarna bespreken we de terugkomst van Hacer. Zij zelf is daarin heel duidelijk. Ze wil wel antwoord geven, maar bij terugkomst niet over het onderwerp spreken. Hacer is erg verdrietig en zal dit nog lang blijven. Maar ook weer blij dat ze op school is, te midden van haar vriendinnetjes.