Weer met vertrouwen naar school

Twee zusjes kwamen nieuw op school. Beiden totaal verschillend. Sara was teruggetrokken en presteerde niet goed op school. Moeder, pas woonachtig in Rotterdam en al jaren verwikkeld in een vechtscheiding, wilde het allerbeste voor haar meiden en zocht hulp.

Speltherapie
Na een paar gesprekken met zowel moeder als Sara, kwamen we in overleg met de leerkracht en de intern begeleider uit op speltherapie. De financiering daarvan verliep in eerste instantie moeizaam, maar kwam met hulp en medewerking van het wijkteam uiteindelijk goed.

Groeiend zelfvertrouwen
Door onze bemiddelingspositie zette Jeugdbescherming Rotterdam ons in als onderdeel van de behandeling. Hierdoor hoefden geen andere externe partijen te worden ingeschakeld. Het zelfvertrouwen van Sara groeide met de dag. Haar schoolprestaties werden beter. Sara voelt zich inmiddels veilig op school, en ontwikkelt zich tot een gelukkig en gezond kind.