Huis van de Wijk / Verzamelgebouw ’t Klooster (Afrikaanderwijk)

Afrikaanderplein 7
3072 EA Rotterdam
klooster@solnetwerk.nl

Agenda 
Informatiepagina