Prestatie010

Veel Rotterdammers met een uitkering voelen zich beter als ze actief bezig zijn. Elke stap in je ontwikkeling is belangrijk, of dat nu gaat om scholing, vrijwilligerswerk, bewegen, of het aanpakken van schulden. Vanuit Prestatie010 helpen professionals van SOL jou om weer actief mee te doen aan de Rotterdamse samenleving en een volgende stap te zetten richting mogelijk betaald werk.

Er zijn verschillende manieren waarop je jezelf kunt ontwikkelen of weer actief kunt worden, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, taalles of het aanpakken van persoonlijke problemen zoals schulden of gezondheid. Dit wordt een ’tegenprestatie’ genoemd. De activeringscoaches van Prestatie010 en de Sociaal makelaars participatie van SOL staan klaar om je te helpen bij het vinden van zo’n tegenprestatie.

Voorbeelden van tegenprestaties

Je kunt vrijwilligerswerk doen voor minstens 8 uur per week, gedurende minimaal 6 maanden. Als vrijwilligerswerk op dit moment niet mogelijk is, kunnen we je helpen bij het vergroten van je zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door je te begeleiden naar een taaltraining, training in digitale vaardigheden, beweegtraining, het aanpakken van problemen en belemmeringen, of andere nuttige activiteiten, gedurende minimaal 3 maanden. Daarnaast is mantelzorg een mogelijkheid, gedurende minimaal 6 maanden.

We bieden begeleiding van Prestatie010 kandidaten in: