Spelregels deelname activiteit

SOL vindt het belangrijk dat iedereen op een prettige manier kan deelnemen aan een activiteit. Daarom hanteren wij Spel en Huisregels en vragen wij onze deelnemers deze te lezen en na te leven.

Onze professionals hebben ruime ervaring met het begeleiden van activiteiten. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en verantwoord zijn.

De precieze aanvangstijd is per activiteit verschillend. Niet elke activiteit is voor elke leeftijd. Bij de activiteit staat de doelgroep vermeld. Na inschrijving verloopt de communicatie via e-mailberichten. Het is dus erg belangrijk dat uw e-mailadres klopt en dat uw spamfilter mails vanuit www.solnetwerk.nl en info@solnetwerk.nl toestaat. Professionele organisaties kunnen zich niet inschrijven voor activiteiten.

De naschoolse activiteiten starten zoveel mogelijk direct na schooltijd en vinden in de wijk plaats. De precieze aanvangstijd is per activiteit verschillend.

Afspraken per doelgroep

Jeugdigen

 • Je gedraagt je correct en vriendelijk naar andere deelnemers en naar de jeugd- en jongerenmakelaars
 • Je gaat voorzichtig om met de spullen van een ander.
 • Als je mee mag doen, kom je op tijd en ben je aanwezig. Als je echt niet kunt omdat je bv. ziek bent, meldt jij of een van je ouders je af.
 • Als je medicijnen of iets dergelijks moet gebruiken geef je dat door aan de jeugd- en jongerenmakelaars.
 • Als je iets niet leuk vindt, of je wordt gepest dan vertel je dat aan de jeugd- en jongerenmakelaar

Ouders

Jeugdigen hebben toestemming van hun ouders als zij het aanmeldformulier hebben ingevuld.

 • Tijdens de activiteit is een veilige sfeer voor alle jeugdigen belangrijk. Jeugdigen horen zich correct te gedragen naar elkaar en naar de jeugd en jongerenmakelaars.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens zoals telefoonnummers en mailadres.
 • We gaan ervan uit dat ouders zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Wij zorgen dus niet voor vervoer. Oudere jeugdigen kunnen – in overleg met hun ouders – natuurlijk zelf komen.
 • Ouders geven bijzonderheden door, zowel medisch als psychologisch als dit van nut is voor het functioneren van het kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij een ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen ect.
 • Als jeugdigen meedoen aan activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames gemaakt worden die op de website of de Facebook pagina van SOL geplaatst kunnen worden, of die voor een persbericht in de krant gebruikt kunnen worden. Als u niet wilt dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt dan bent u zelf verantwoordelijk dit iedere les te melden bij de jeugd en jongerenmakelaar van SOL.
 • Kleding die de jeugdigen dragen tijdens deelname aan activiteiten dienen aangepast te zijn aan de activiteit. Dus sport- of vrijetijd kleding tijdens sport en bewegingslessen, en kleding die vuil mag worden tijdens kunst en cultuur lessen.
 • Als jeugdigen mee mogen doen aan een activiteit gaan we er ook vanuit dat de jeugdigen alle aanwezig zijn tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid. Jeugdigen dienen afgemeld te worden als ze niet aanwezig kunnen zijn oftewel bij de jeugd- en jongerenmakelaar of via de mail.
 • Voor iedere activiteit geldt een minimum en maximum aantal deelnemers (afhankelijk van de activiteit), waarbij de activiteit geannuleerd wordt bij een gebrek aan inschrijvingen (na de sluitdatum van de inschrijvingen).
 • We streven ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk jeugdigen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de activiteiten. Dit hangt onder andere af van de duur en materialen die gebruikt worden. In een enkel geval is de bijdrage afhankelijk van de activiteit.

 

Deelnemers en bewoners

Jeugdigen hebben toestemming van hun ouders als zij het aanmeldformulier hebben ingevuld.

 • We hebben respect voor elkaar.
 • Deelnemers houden zich aan de spelregels en de huisregels.
 • Deelnemers volgen de aanwijzingen van de medewerkers van SOL op.
 • Deelnemers die onder invloed zijn van drank of drugs worden niet toegelaten tot de activiteit.
 • Het is niet toegestaan te alcohol te drinken, drugs te gebruiken of te roken tijdens een activiteit.
 • Deelnemers ruimen hun eigen rommel op.
 • Het is niet toegestaan je hinderlijk of agressief op te stellen. Geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 • Racisme, discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Schade aan gebouw of materialen wordt verhaald op de veroorzaker. Bij vernieling of diefstal wordt de politie ingeschakeld en zal de schade worden verhaald.
 • Wanneer deelnemers iets kwijt zijn of iets hebben gevonden, dienen zij dit te melden bij de begeleider.
 • In het geval van te weinig (aangemelde) deelnemers heeft SOL het recht de activiteit te stoppen of op te schorten.
 • Deelname aan de activiteit(en) is op eigen risico van de deelnemer. SOL is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Vervoer van en naar activiteiten: Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar activiteiten van SOL.
 • SOL behoudt zich het recht om foto’s te maken tijdens de activiteiten en te gebruiken voor publicatie, voor promotionele doeleinden. Als u niet wilt dat u gefotografeerd of gefilmd wordt dan bent u zelf verantwoordelijk dit te melden bij de medewerker van SOL.