2021: Leren van elkaar en van anderen!

Opnieuw een bijzonder jaar! Zo vroegen de wisselende coronamaatregelen creativiteit van ons lerend vermogen. Hoe konden we in coronatijd blijven leren én vooral ook anderen laten leren? Ons jaaroverzicht laat zien dat we onszelf én anderen zijn blijven uitdagen om te durven doen!

Want leren zit in ons DNA. Dat is ook het thema van 2021. Was het in 2019 ‘Samen’ en in 2020 ‘Ondernemend’, nu als sluitstuk van onze naamstelling: ‘Leren’. We leren door te durven doen, met als basis het leermodel van Charles Jennings. En leren doen we continu. Zéker in een jaar dat opnieuw in het teken stond van corona.

Lees met ons mee hoe we in 2021 al werkend bleven leren en steeds verbeteren. Door te onderzoeken hoe het beter kan, door fouten te durven maken en door te vallen en weer op te staan!

Hoe leren wij door te doen en hoe stimuleren wij anderen om dat ook te doen?

Inspelen op de echte wensen en behoeften van ouderen. SOL en Stadstrainers bundelden in 2021 hun kennis en ervaring op dit vlak. En zo ontstond zowel de 75+ Dialoogtafel als de DigiKoffer. Rik Moonen, directeur Stadstrainers, en Ivo Brandsen, directeur SOL, over hun samenwerking.

Hoe leren wij van anderen en hoe stimuleren wij anderen om dat ook te doen?

Meer aandacht voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) in Rotterdam Noord: dat was de reden dat het CJG en SOL besloten om een platform op te richten speciaal voor alle aandachtsfunctionarissen op dit gebied.

Midden in coronatijd ontving Aleks Filipovic, aandachtsfunctionaris HGKM bij CVD Crisisdienst, een uitnodiging voor de eerste onlinebijeenkomst. “Carolien Holst en Femke Hartendorp nodigden mij uit deel te nemen aan het platform om kennis te maken met andere aandachtsfunctionarissen in de wijk, om praktijkervaringen te delen, samen te werken en om van elkaar te leren.”

Je leert iedere dag opnieuw, zegt vrijwilliger Charles Claessen. Ongeacht je leeftijd.

Hij werkte heel lang als jeugd- en jongerenwerker in Hoogvliet en als conciërge op een middelbare school. Nu werkt hij in het Krachthuis als vrijwilliger en bezoekt regelmatig een honderdjarige dame.

Hoe leren wij van formele trainingen en hoe stimuleren wij anderen om dat ook te doen?

Leven in twee culturen, discriminatie, uitsluiting. Hoe ga je ermee om? Voor veel ouders is het een worsteling, maar extra voor ouders die niet zijn opgegroeid in het land en de cultuur waarin ze wonen.

Daarom startte SOL in Leiden met de workshop Weerbaar Opvoeden: een train-de-trainer concept waarbij sleutelfiguren in de wijk worden opgeleid tot gespreksleider, om op hun beurt ouders in de wijk te leren hun kinderen weerbaarder op te voeden. Want wat zijn nu precies de normen en waarden in Nederland? Hoe ga je om met eer en eerlijkheid in jouw opvoeding? En wat is hierin het verschil tussen jongens en meisjes?