Aan de slag met Weerbaar opvoeden

In het najaar van 2021 starten we in verschillende wijken in Leiden met de training ‘Weerbaar Opvoeden’. Een training waarin we ouders leren hoe zij hun kinderen op zo’n manier kunnen ondersteunen, dat zij zich thuis voelen in Nederland en dat zij zich verbonden voelen met het land waarin ze wonen. Zodat zowel ouders als kinderen weerbaarder zijn tegen maatschappelijke en economische uitsluiting en discriminatie. De eerste trainers zijn inmiddels opgeleid.

Tijdens de training Weerbaar Opvoeden maken we ouders bewuster van hun eigen identiteit en religie en bieden we hen mogelijkheden om die op te nemen in de opvoeding, passend binnen de situatie in Nederland. Daarnaast stellen we opvoeders in staat om ook hun kinderen weerbaar te maken. Tegen spanningen en negatieve ervaringen op het gebied van sociale binding, betrokkenheid bij familie/school/buurt, positieve identiteit en onderling begrip.

Hoe ziet de training eruit?

Onder begeleiding van een trainer vormen ouders van verschillende religieuze achtergronden, mannen én vrouwen, samen een gespreksgroep van maximaal 12 personen. Op een interactieve manier gaan zij in gesprek over verschillende thema’s, zoals eerlijkheid, normen en waarden, verschillen tussen jongens en meisjes en sociale media. De trainers gebruiken hierbij verschillende werkvormen. De groep komt vier keer bij elkaar en de training wordt, in overleg met de deelnemers en de trainer, feestelijk afgesloten.

Train de trainers

De trainers zijn belangrijke sleutelfiguren in Leiden, die zelf een groot netwerk hebben en zo de deelnemers werven. In mei van dit jaar heeft Movisie tien sleutelfiguren uit verschillende wijken, in vier bijeenkomsten, klaargestoomd om ouders te ondersteunen met hedendaagse opvoedvraagstukken.

Deze sleutelfiguren weten ouders nu handvatten te bieden om hun kind weerbaar op te voeden, waardoor ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het omgaan met discriminatie, het opgroeien binnen meerdere culturen, de verschillen tussen man en vrouw, et cetera. De sleutelfiguren zullen zich verspreiden over de stad, op zoek naar ouders die zij kunnen helpen.

Achtergrond van het project

Het project Weerbaar Opvoeden is een samenwerking van de gemeente Leiden, Centrum voor Jeugd en Gezin, BuZz Leiden, Movisie en SOL. Het is een doorlopend project, waarbij de gemeente Leiden jaarlijks bekijkt of het project wordt voortgezet. De trainingen vinden plaats in de wijken Morskwartier, Zuid–West, Noord en Merenwijk.

We kijken uit naar veel deelnemers en mooie gesprekken!