AED aanwezig bij Huizen van de Wijk

Sinds een aantal maanden hangt, in samenwerking met de Hartstichting, bij de Huizen van de Wijk Propeller, De Banier en Mozaïek een AED ofwel een automatische externe defibrillator of wel hartstarter. Dit is een draagbaar toestel dat kan worden gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand (circulatiestilstand). Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle terug over te nemen. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan daarom ook door niet-getrainde personen worden gebruikt in een noodsituatie. AED’s zijn een eerste hulpmiddel. Het inzetten van een AED is een belangrijke schakel in de overleving van slachtoffers met een hartstilstand (bron Wikipedia).