Altijd oog voor verborgen leed ouderen

Ouderenmishandeling is heel divers en dat maakt het ook zo moeilijk te herkennen, zegt Ouderen Maatschappelijk Werker Laurie Deelen-Kort, gespecialiseerd in ouderenmishandeling. Het afgelopen half jaar verzorgde zij samen met haar collega Janneke Ariaans meer dan dertig voorlichtingsbijeenkomsten hierover, in opdracht van de gemeente Rotterdam.

De komende maanden staan onder andere nog Zevenkamp, Ommoord, Nieuwe Westen, IJsselmonde, Feijenoord en Noord op het lijstje.

Haar afstudeerscriptie als maatschappelijk werker ging over dit onderwerp: ouderenmishandeling. Dat was zeventien jaar geleden. En het is niet minder geworden, misschien zelfs meer door de Corona epidemie. “Het wordt vaak niet opgemerkt of het wordt verborgen”, zegt Laurie. “Het is niet voor niets dat de campagne die de gemeente Rotterdam hierover startte verborgen leed heet. 1 op de 20 ouderen maakt het mee. Dat is niet mis.”

De Ouderen Maatschappelijk Werkers van SOL weten waar ze op moeten letten, zegt zij, juist omdat ouderen het niet zelf ook niet altijd zo benoemen of willen zien. “Als je kind in financiële problemen is geraakt door baanverlies, dan wil je jouw kind helpen. Als hij dan op jouw bankpas ook boodschappen doet voor zichzelf of steeds wat extra’s pint, dan is het niet leuk om te spreken van financiële mishandeling. Maar dat is het wel. Zo zijn er nog zoveel andere vormen van mishandeling zoals opzettelijke zorgonthouding, verwaarlozing of ontspoorde mantelzorg. Niet alles herken je even makkelijk.”

Bereik

Met de voorlichtingsbijeenkomsten wil SOL zoveel mogelijk professionals en ouderen bereiken. Daarom zijn Laurie en haar collega’s ook aanwezig op de FIT festivals en bij theatervoorstellingen zoals die van Theater in Feite. “Met de ouderen houden we nagesprekken, zodat zij laagdrempelig al hun vragen kunnen stellen. Wij sporen ze ook aan, en dat geldt ook voor de professionals, om er melding van te maken zodat wij actie kunnen ondernemen.” In het najaar verzorgt Laurie voor Moetd de basismodule ouderenmishandeling gericht op professionals. SOL is daarnaast lid van de gemeentelijke Alliantie Ouderenmishandeling. “SOL heeft in de loop der jaren zoveel kennis en expertise opgebouwd over dit onderwerp, dat we vaak worden gevraagd om andere professionals te trainen.”

Alert

Door de lockdowns zijn we wat minder op elkaar gaan letten en raakten meer mensen overbelast in hun zorgtaken voor anderen, zegt Laurie. “Dat kon vaak ook niet anders, zegt zij, maar vang je als professional signalen op of denk je iets te herkennen ervan, schroom dan niet om actie te ondernemen. Want ouderen zelf durven het vaak niet.”

Fotografie header: Rhalda Jansen