Een Vangnetwerk voor Rotterdam Noord

Iedereen heeft talenten, als je ze maar ziet. In mei van dit jaar zijn we gestart met een Vangnetwerk voor Rotterdam Noord; een plek waar mensen met ontoereikende sociale vaardigheden op een veilige manier met anderen in contact kunnen komen en waar zij (opnieuw) kunnen ervaren hoe het voelt om betekenisvol te zijn voor een ander.

“We kijken niet naar hun problemen, maar juist naar hun talenten. En dat kan van alles zijn: van koken en tuinieren, tot heel goed zijn in luisteren”, aldus SOL activeringscoach Miriam Garrido Otero. “Het gaat om een groep bewoners van Rotterdam Noord, die zeer kwetsbaar zijn en voor wie meedoen in de samenleving een grote stap is.” Onlangs maakte het Oranjefonds bekend dit initiatief te willen steunen vanuit haar Corona sociaal herstelfonds. Daarnaast ontvingen we een mooie financiële bijdrage vanuit het Luistergoud Fonds.

Methode ‘Vangnetwerken’

De methode ‘Vangnetwerken‘ werd in 2013 in Rotterdam ontwikkeld door Jenny Zwijnenburg. Bij een vangnetwerk organiseert een groep van vijftien of meer deelnemers wekelijks activiteiten voor en met elkaar in een wijkcentrum. Zij worden daarbij ondersteund door een sociaal werker. Het geven en nemen vindt Miriam ook het mooiste aan Vangnetwerken. “Wat geef je aan een ander en wat kom je halen? Iedereen doet ertoe. Iedereen mag er zijn, ook mensen met beperkingen.”

Prestatie010

De deelnemers aan het Vangnetwerk in Rotterdam Noord doen dit onder andere vanuit Prestatie010; het programma van de Gemeente Rotterdam, waarmee belemmeringen voor de stap naar betaalde arbeid actief worden aangepakt met passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. Zij werken voor minimaal 20 uur per week of naar vermogen. Daarbij doen ze vaardigheden op en vergroten hun kans op het vinden van betaald werk. Mensen kiezen zelf een activiteit die bij hen past, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, taalcursus of werken aan persoonlijke problemen, bijvoorbeeld aan hun schulden of gezondheid.

In gesprek met…

Met de steun vanuit het Corona sociaal herstelfonds van het Oranjefonds en vanuit het Luistergoud Fonds kunnen we het Vangnetwerk verder uitbouwen. Het Oranjefonds sprak met Selma (een van de deelnemers aan het Vangnetwerk), Jenny Zwijnenburg (initiatiefnemer van Vangnetwerken) en Miriam Garrido Otero (activeringscoach bij SOL).