Ervoor zorgen dat kinderen doorgroeien

Dat kinderen door haar inzet groeien en hun talenten ontwikkelen, vindt Jeugdmakelaar Latifa Montassir het mooiste van haar werk. Ruim tien jaar werkt Latifa als Jeugdmakelaar bij SOL.

“Voor buitenstaanders lijken het simpele activiteiten, koken met kinderen of knutselen, maar dat is het niet. Ze leren in het kinderwerk zoveel: respect voor anderen, teamwerk, eigen initiatief of creativiteit ontwikkelen, autonomie en hun eigen mening formuleren. Hoe klein ze ook zijn. En het allerbelangrijkste: ze ontdekken hun eigen talent.” Je moet kinderen serieus nemen en aandacht geven, voegt ze toe, dan komen hun ideeën vanzelf.

Kinderen blijven bij ons in beeld

In die tien jaar veranderde het kinderwerk aanzienlijk, vertelt Latifa. Zo groeide het aantal organisaties waarmee wordt samengewerkt. Krijgen ouders opvoedingsondersteuning. Wordt niet alleen aan stagiaires, maar ook aan vrijwilligers volop kansen geboden zich te ontplooien. Ook is het werken met een registratiesysteem nu volledig ingeburgerd. “We volgen alle kinderen – vanaf de nulmeting – in hun ontwikkelingsproces. Maar ook op latere leeftijd blijven zij bij ons in beeld: bij de Jongerenmakelaars of als stagiaire.”

Puur kinderwerk doen we al lang niet meer

Een ander voorbeeld zijn kinderen met overgewicht. “Voor hen stellen we doelen op, datzelfde geldt voor kinderen die ambities hebben op cultuur- of sportgebied.” Ging het tien jaar geleden nog om kinderen vaardigheden bij te brengen, nu gaat het om welke impact dat heeft op de algehele ontwikkeling van het kind. “Puur kinderwerk – organiseren van activiteiten – doen we al heel lang niet meer bij SOL. Als jeugdmakelaar faciliteer ik de kinderen en zorg ervoor dat zij bij bestaande organisaties hun talenten verder ontwikkelen. Zodat de kinderen doorgroeien.”

“En een kind verlies je nooit uit het oog”, zegt Latifa trots, “want ook als ze ouder zijn blijf je ze volgen”.

Video: impressie van SOL Jongerenwerk in Rotterdam Noord