Focus op resultaat: onderzoek naar verbondenheid in het jongerenwerk

Kan verbondenheid in het jongerenwerk de kans vergroten op gedragsverandering of recidive vermindering voor kwetsbare jongeren met overlastgevend of crimineel gedrag? Jan Dirk de Jong en Adriaan Denkers van Hogeschool Leiden doen onderzoek* hiernaar bij SOL in Leiden.

Dat een jongerenwerker een groot verschil kan maken, zag De Jong een aantal jaar geleden in Leiden. Hij zag iemand met natuurlijk gezag die snapte dat de aandacht behalve naar de jongeren, ook naar hun broertjes of zusjes moest gaan. “Dan weet je echt wat er speelt binnen een gezin en kun je preventief werken. Zo’n jongerenwerker werkt nu ook bij SOL. Binnen ons sociologisch- en criminologisch kwalitatief onderzoek zien wij jongerenwerkers met dat soort gezag, maar ook die weinig of zelfs geen enkele klik hebben met de doelgroep. En juist dat kan bepalend zijn in hoeverre de risicogroep die al problematisch gedrag vertoont, afglijdt.”

Verbondenheid jongerenwerkers

Dit gegeven – de mate van verbondenheid met een jongerenwerker – werkten zij uit in een speciaal daarvoor ontwikkeld meetinstrument en legden het voor aan de gemeente Leiden. Afgelopen juli werd het in Leiden bij SOL als pilot toegepast. Het is een richtsnoer, zegt De Jong, op basis waarvan je onderling het gesprek kunt voeren. “Doen we de goede dingen, en juist bij de doelgroep die die extra inzet ook vraagt. Zit iedere jongerenwerker op de plek, waar hij/zij zijn/haar kwaliteiten maximaal benut? En zo nee, hoe kunnen we daarop sturen?”. Het huidige jongerenwerk, zegt hij, ziet zich gesteld voor een ingewikkelde vraag; enerzijds talentontwikkeling stimuleren en activiteiten organiseren maar ook ervoor zorgen dat jongeren geen overlast veroorzaken, preventie richting de risicogroep en voorkomen van een aanwas van jeugdcriminelen. Dat is een ingewikkelde vraag, aldus De Jong, en dan nog is niet altijd even duidelijk wat op het credo van het jongerenwerk kan worden bijgeschreven.

Lerende organisatie

SOL was inhoudelijk overtuigd van ons onderzoek, aldus De Jong. “Het is mooi om te zien dat een organisatie lerend is en open staat om te onderzoeken of de resultaten toepasbaar zijn in de werkomgeving.” Wat onderzoek betreft heeft SOL een lange geschiedenis. Zo won het ‘Goud Delven’ de Marie Kamphuis prijs en werd onlangs het langlopende onderzoek in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam naar ‘Oudere migranten en dementie en hun familie’ afgerond. Wat het jongerenonderzoek in Leiden betreft, vindt november aanstaande de nameting plaats. De Jong: ”We hopen dat het instrument een duidelijk inzicht oplevert, meer dan het bekende fingerspitzengefühl. Maar een concrete focus op hoe je als organisatie op resultaat kunt sturen.”

*Verbondenheid in het jongerenwerk. Onderzoek naar de gevoelens van inclusie in de werkrelatie van jeugd- en jongerenwerkers in Leiden Noord. Klik hieronder voor meer informatie.