Fun2learn Rekenwonders! Taalfit!

In april sloeg de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs alarm: de jarenlange terugloop van de taal- en rekenvaardigheden moet eindelijk een halt worden toegeroepen. Alleen zo kunnen jongeren straks volwaardig meedoen aan de maatschappij. SOL Jeugdmakelaar Zeynep Aktas ontwikkelde een jaar geleden al programma’s op dit gebied: ‘Rekenwonders’, ‘Taalfit’ en ‘Bewegend Leren’.

“Onder de noemer Fun to learn bedenken en organiseren wij educatieve activiteiten voor kinderen”, vertelt Zeynep. “Dat zien wij ook als onze meerwaarde: programma’s maken die kinderen helpen in hun schoolcarrière.” Zeynep hoorde vorig jaar van ouders dat zij bezorgd waren of de kinderen niet te veel zouden gaan missen vanwege corona. “Dan was de juf ziek of moest de helft van de klas naar huis. Uit mijn peiling bij ouders van basisschool De Provenier bleek dat zij behoefte hadden aan extra educatieve activiteiten voor hun kinderen.”

De activiteiten van Fun to learn zijn opgebouwd volgens een vast patroon. Bij taal gaat het om het leren van nieuwe woorden: verrijken van de woordenschat. “Zo behandelden we laatst het menselijk lichaam. Dan komen woorden naar boven die ze niet vaak gebruiken, zoals huid of skelet. Vervolgens leest een van de kinderen dan een themagericht verhaal voor en doen we daarna een kringgesprek. Bij rekenen deden we laatst buiten een SOM-estafette met als spelelement: wie van de groepen is het eerste klaar.” Zowel rekenen als taal sluit Zeynep af met sport- en spelactiviteiten. “Na inspanning en focus, komt ontspanning. En zo blijft het ook leuk voor ze. Sommige kinderen wilden het liefst iedere dag komen”, zegt ze lachend.

Taal & Rekenen

Intussen startte de Hogeschool Rotterdam met het programma ‘Plezier in taal’, aldus Zeynep. “SOL was volgens hen de eerste welzijnsorganisatie die zelf al taal- en rekenprogramma’s had ontwikkeld. SOL heeft zich hierbij aangesloten, maar gezien ons eigen Plan van aanpak, hebben we niet veel externe input nodig. Er komen in dit kader een aantal voorstellingen zoals in de theaters Zuidplein en Roodkapje, waar ik met de ouders en kinderen heen ga. Ouders zijn super enthousiast.”

Via Stichting Zwerfboeken verzamelde Zeynep 2000 boeken die kinderen krijgen en ook weer delen met anderen. “We hebben zoveel aanvragen dat ik de groep Rekenwonders heb gesplitst. Een daarvan verzorgt onze vrijwilliger Rachid geheel zelfstandig. Dat is ook mooi, dat de kinderen een ongelooflijk enthousiaste ‘leraar’ hebben die met zoveel plezier de schoonheid van taal aan ze doorgeeft.”