Handboek Wandelmaatjes

Dat wandelen goed is voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, blijkt al jaren uit verschillende (medische) onderzoeken. Wandelen houdt de hersenen fit en vertraagt dementie. Maar voor een groot deel van de thuiswonende ouderen met beginnende dementie is het steeds moeilijker om zelfstandig te gaan wandelen. Daarom ontwikkelde SOL – samen met Unie Van Vrijwilligers Rotterdam – de pilot ‘De Onvergetelijke Wandeling’.

De Onvergetelijke Wandeling is een project gesubsidieerd door het Oranje Fonds, Sint Laurensfonds en de gemeente Rotterdam. Deelnemers krijgen een WandelMaatje uit hun eigen vertrouwde buurt en de nodige begeleiding voor een succesvolle WandelMaatjes-match. Het WandelMaatje komt wekelijks op een vaste dag langs voor een wandeling. Zo zorgen we dat mensen met dementie zich minder snel terugtrekken uit de samenleving en blijven participeren én bewegen.

.

Handboek WandelMaatje

Om het project verder uit te kunnen rollen, ontwikkelden we het Handboek ‘Project WandelMaatje – De Onvergetelijke wandeling’. In dit handboek gaan we in op:

  1. De voorbereiding van het project Wandelmaatjes
  2. Welke voorwaarden er nodig zijn om het project verder uit te kunnen breiden in Rotterdam of elders.
  3. De methodiek. Hierin komen de aspecten informatie verstrekken, het werven van vrijwilligers en ouderen, de matching van de vrijwilligers en ouderen en de
    begeleiding aan de orde. Hoe de continuïteit gewaarborgd kan worden, staat ook beschreven.
  4. Enkele belangrijke punten die in de pilot in Rotterdam naar voren zijn gekomen.