Integraal werken versterkt de veerkracht van de wijk

Hans kwam binnen met een vraag over budgetbeheer, maar zijn gemis aan een sociaal netwerk zat hem veel meer in de weg. Fatima vond de opvoeding lastig, en haar eigen overgewicht maakte haar daarin nog onzekerder. Bewoners met meerdere hulpvragen of problemen zijn eerder regel dan uitzondering.

Maar dat maakt het integrale werken ook mooi, zegt SOL Spin in ’t Web Femke Hartendorp. “Omdat we als professionals zien dat mensen zich verschuilen achter een vraag en je alle lagen moet afpellen voordat je bij de essentie bent. Binnen SOL werken we met meerdere specialismen die naadloos aansluiten. Ook binnen ons wijknetwerk werken alle partijen intensief samen, zodat mensen dichtbij huis de juiste ondersteuning krijgen. We weten elkaar bij wijze van spreken op de tast te vinden.”

Volgens haar ligt de basis ervan in de wijknetwerkbijeenkomsten, de wijktour waarbij je in elkaars keuken kijkt en de verdiepende themabijeenkomsten. “Dit alles organiseren we samen met andere organisaties in de wijk. Juist dat we dat samendoen, versterkt de kracht ervan.” Zo is ook de maatjesapp ontstaan, waarbij vraag en aanbod samenkomen en per hulpvraag een maatje wordt gezocht. Met als verbinder haarzelf als de Spin in ’t web. Het integrale werken gaat verder dan welzijn, zegt zij. Zo doen de huisartsen mee via Welzijn op recept. “Daarnaast namen we samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin het initiatief tot het oprichten van het platform ‘Aandachtsfunctionarissen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

We lossen het samen altijd op, aldus Femke. “Vaak snel en eenvoudig en zo vergroten we tegelijkertijd de veerkracht van onze wijk. Dat maakt het integraal werken ook zo leuk.”