Jongeren ook online bereiken

Jongerencoach Brian Berkhout ziet dat ook na het opheffen van de coronalockdowns veel jongeren online blijven. Daarom ontwikkelt SOL in Leiden samen met Epic Youth een structureel aanbod op dit vlak.

Tot en met twaalf jaar is er weinig veranderd volgens Brian. Die leeftijdsgroep neemt weer deel aan alle buitenactiviteiten. Het gaat juist om de groep daarboven, die – ook al kan het weer – voor een groot deel achter de schermen blijft. En juist die groep, meestal de kwetsbare jongeren, willen we verleiden weer naar buiten te komen.

“Er is zoveel aanbod online”, vertelt Brian. “In de kerstvakantie organiseerden wij samen met Epic Youth allerlei activiteiten voor hen: van gamen, quizzen en kookchallenges, tot netflixparty’s waarbij de jongeren met elkaar een serie of film zien. Dat zijn vaak jongeren die dit soort activiteiten als extra zien. Maar er is ook een groep jongeren, die kampt met eenzaamheid, depressiviteit of gevoelens van onveiligheid. Ook die jongeren willen we graag bereiken.”

Van online naar offline

Corona heeft de eenzaamheid onder jongeren versterkt, zegt Brian. Dat zie je ook in de cijfers terug. Jongeren moesten binnenblijven, maar ook nu is online zijn nog steeds een feit. Wil je ze weer in de buitenwereld krijgen, dan moet je ze eerst online bereiken. “Via de chat bouwen we een vertrouwensband met hen op, we kletsen over wat hen bezighoudt, wat er speelt en zo ontstaat er een online community van jongeren die elkaar motiveert en stimuleert om buitenshuis weer wat te gaan ondernemen. Dat is ook ons voornaamste doel: dat er vriendschap ontstaat. En van daaruit de beweging naar buiten.”

Online communiceren met jongeren, is nog net geen ander vak, vertelt Brian. De echte dipmomenten zijn niet overdag, maar in de late avonduren en in de nacht. “Veel van die jongeren hebben een verstoord slaapritme. Ook dan moet je bereikbaar zijn.” Om die reden zijn we momenteel bezig om een medewerker hiervoor vrij te maken. We willen graag dat die jongeren weer mee gaan doen.