Oproep: dien voor 31 mei 2023 uw plan in voor Lokaal Budget 2023 (ronde 2)

Heeft u een goed plan om onze welzijnsopdracht te versterken? Dan kunt u tot uiterlijk 31 mei een aanvraag indienen voor het Lokaal Budget (LB) 2023 (ronde 2). Deze oproep geldt voor alle netwerkpartners en bewoners in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Noord.

Aanvraagformulier Lokaal Budget

Wat valt onder Lokaal Budget?

Bij Lokaal Budget gaat het om initiatieven van lokale organisaties, sociaal ondernemers en/of bewoners die in eigen beheer een welzijnsactiviteit in de wijk/het gebied willen uitvoeren.

“Welzijnsactiviteiten zijn laagdrempelige activiteiten dichtbij de leefwereld van Rotterdammers. Met deze activiteiten worden bewoners ondersteund door hen op te zoeken, hun eigen vermogen aan te spreken, talenten te laten ontdekken, contacten met het (sociale) netwerk te stimuleren, sociale netwerken te vergroten en mensen te motiveren om zo mogelijk een stap vooruit te zetten.” (Gemeente Rotterdam, 2022)

 

Voorwaarden aanvragen 2023

 1. Aanvrager is betrokken bij het gebied:
  1. Woont/werkt in het gebied;
  2. Heeft affiniteit met het gebied (toelichten);
  3. Indien aanvrager nieuw is in het gebied > aantonen wat toegevoegde waarde is t.o.v. het bestaande.
 2. Aanvrager heeft idee voor de wijk/bewoners dat aanvullend op de welzijnsopdracht is;
 3. Periode: uitvoering tussen juli en december 2023;
 4. Aanvraag tussen de € 5000,- en €20.000,-.;
 5. Aanvraag kan worden ingediend door bewoner(s) en sociaal ondernemer(s);
 6. De aanvraag is ontvangen tussen 10 – 31 mei 2023.

 

Format & aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag insturen via het online aanvraagformulier. In dit formulier vragen wij u onder andere om het volgende:

 1. Wat gaat u doen en welke impact verwacht u;
 2. Verwachte resultaten (aantal bewoners, aantal bijeenkomsten);
 3. Onderbouwd kostenoverzicht;
 4. Duidelijk of het eenmalig of doorlopend is (gedurende periode).

Aanvraagformulier Lokaal Budget

Procedure

 • Na sluiting van de inschrijfperiode (31 mei 2023) zullen de aanvragen aan de hand van de vastgestelde criteria getoetst worden;
 • De commissie bestaat uit wijkbewoners, gemeente en een afgevaardigde van welzijn;
 • De commissie maakt een selectie naar aanleiding van de toegevoegde waarde voor het gebied en de welzijnsopdracht;
 • De aanvraag voor Lokaal Budget is eenmalig, dus na afloop van de termijn is het niet vanzelfsprekend dat in een volgende ronde opnieuw geld wordt toegekend aan uw project;
 • Als u een aanvraag indient, wordt u op de hoogte gehouden van het vervolgproces;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.