Oproep voor indienen plan Lokaal Budget 2022

Heeft u een goed plan om onze welzijnsopdracht te versterken? Dan kunt u nu een aanvraag indienen voor het Lokaal Budget (LB). Deze oproep geldt voor alle netwerkpartners en bewoners in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Noord.

Wat valt onder Lokaal Budget?

Bij Lokaal Budget gaat het om initiatieven van lokale organisaties, sociaal ondernemers en/of bewoners die in eigen beheer een welzijnsactiviteit in de wijk/het gebied willen uitvoeren.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente ontwikkelde hiervoor, samen met alle welzijnspartijen verenigd in het platform WIN010, een voorstel dat in twee tijdperiodes uiteenvalt:

 • De resterende maanden van dit jaar (2022)
 • En het proces vanaf 2023.

Deze oproep gaat om projecten die vanuit het Lokaal Budget gefinancierd worden en worden uitgevoerd in 2022. Het proces van 2023, inclusief Right to Cooperate, starten we eind september met een aantal informatiebijeenkomsten (zie hieronder de data).

Voorwaarden aanvragen 2022

 • De inhoudelijke voorwaarde is dat het om een welzijnsactiviteit gaat die bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke resultaten/impact, zoals deze is geformuleerd in de gebieds- of wijkopgaven.
 • Het betreft aanvragen met een minimum van €5000,-
 • Opsturen per mail naar lokaalbudget@solnetwerk.nl, met daarbij in de bijlage op 1 A4 het voorgestelde plan (wat/waar/hoe), begroting en planning 2022.

Procedure

 • Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de wijk, gemeente en welzijn toetsen de aanvraag. Dit vindt plaats direct na de zomervakantie.
 • Het budget is beperkt, en de aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst.
 • Als u een aanvraag indient, wordt u op de hoogte gehouden van het vervolgproces.

2023 & Right to Cooperate

In september organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten om het proces verder toe te lichten.

 • Noord: maandag 26 september 16:00 – 18:00 uur
 • IJsselmonde: maandag 3 oktober 16:00 – 18:00 uur
 • Feijenoord: maandag 10 oktober 16:00 – 18:00 uur

Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan via de mail  lokaalbudget@solnetwerk.nl.