Oudere migranten met vergeetachtigheid en dementie

Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie zijn vaak een vergeten groep, zegt SOL Ouderen Maatschappelijk Werker Zeki Celikkaya. Samen met het Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam is SOL de trekker van het project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid en dementie en hun familie’. Andere samenwerkingspartners zijn: Movisie, Laurens, SPIOR, MOB Rotterdam Rijnmond, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Voor de gemeente past het project goed binnen de Nieuwe Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer.

Het project is voor en samen met thuiswonende oudere migranten in de Rotterdamse wijken Feijenoord en Delfshaven. Ouderen Maatschappelijk Werker Zeki Celikkaya is als medeprojectleider vanaf het begin erbij betrokken. Op zaterdag 21 september op het Wereld Alzheimerdag zal hij tijdens een lezing in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam ingaan op deze specifieke problematiek. “Oudere migranten worden meestal binnen de familie opgevangen en verzorgd. Maar dit gaat niet altijd even goed. Want veel families zijn onwetend over wat dementie exact is. Daardoor wordt het gedrag van de oudere ook niet altijd goed begrepen. Wij willen vooral achterhalen hoe hulp kan aansluiten bij de wensen van deze oudere migranten en hun familie.”

Het project loopt tot mei 2021. In beide wijken wordt hiervoor een zogenoemd ‘Lerend praktijknetwerk’ opgericht. Bestaande uit zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, buurtbewoners, onderzoekers , docenten en studenten. In het tweede jaar worden de plannen uitgevoerd. Een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen kijkt en denkt mee.

De publieksmiddag Dementie vindt op zaterdag 21 september plaats in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het programma begint om 14.35 uur en duurt tot 17.00 uur.