Ouderen kunnen zoveel meer

Ouderen zijn meer dan hun dementie en/of somatische klachten. Want er zijn er nog veel dingen die ze kunnen en willen. De methodiek Talentenscan, waarin onlangs alle Ouderen Maatschappelijk Werkers zijn geschoold, gaat uit van een omgekeerde benadering: welke van hun talenten zouden ouderen opnieuw willen inzetten? Wat hebben ze altijd met veel plezier gedaan en zouden ze graag weer willen doen?

Met een aantal Ouderen Maatschappelijk Werkers en het netwerk Tijdloos Talent is in opdracht van SOL de Talentenscan verder ontwikkeld, specifiek gericht op kwetsbare ouderen. Niet het probleem vormt in eerste instantie de basis voor het gesprek, maar dat wat ooit plezier gaf. Voor de een was dat sport, reizen, talen leren, zingen, koken, een instrument bespelen of tuinieren. Maar het kan ook veel eenvoudiger. Bijvoorbeeld je luister- of schrijftalent inzetten voor de buurt.

En wat blijkt? Een positieve benadering zorgt voor een andere mindset en dit draagt sterk bij aan stressreductie bij ouderen. De Talentenscan zal in heel Rotterdam worden ingezet.