Slotconferentie ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’

Op donderdag 23 september vindt de slotconferentie plaats van het Rotterdamse project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’. Een project waarmee we ons de afgelopen twee jaar hebben gericht op het verbeteren van het signaleren en ondersteunen van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie.

SOL heeft dit project uitgevoerd voor en samen met thuiswonende oudere migranten in de Rotterdamse wijken Feijenoord en Delfshaven en in samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties (Laurens, MOB en SPIOR), Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam, gemeente Rotterdam en Movisie. Doel van het project was om te achterhalen hoe hulp kan aansluiten bij de wensen van deze oudere migranten en hun familie.

Een van de conclusies? Opvattingen, wensen en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond zijn niet puur toe te schrijven aan cultuur, etniciteit of nationaliteit. Het traditionele geluid “voor mij geen verpleeghuis, de kinderen moeten voor mij zorgen”, klinkt veel minder luid dan bij de eerste generatie ouderen die hun jeugd in Marokko of Turkije heeft doorgebracht. En ook bij de eerste generatie ouderen kan cultuurspecifieke zorg niet bij voorbaat ingevuld worden”, aldus Marina Jonkers, hoofdonderzoeker van het project.

Slotconferentie op 23 september

Op donderdag 23 september sluiten we het project af met een gratis slotconferentie, onder begeleiding van dagvoorzitter Shantie Jagmohansingh, senior beleidsadviseur bij gemeente Rotterdam en (gl)ambtenaar met een passie voor multiculturaliteit en integratie. De conferentie vindt fysiek plaats (met inachtneming van de coronaregels), van 13.30 tot 17.00 uur in Sparta Stadion Het Kasteel (Spangen) en is bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, docenten, studenten en beleidsmakers.

Klik hieronder voor meer informatie en aanmelden.

Let op: het aantal deelnemers aan de conferentie is beperkt, dus wil je het niet missen, meld je dan direct aan!