SOL Academy makerspace officieel geopend

Donderdag 23 september opende Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit, Jeugd(hulp) en Taal, de SOL Academy makerspace: een ruimte waarin we basisschoolleerlingen de vaardigheden van de toekomst leren: digitaal ontwerpen, 3D-printen, programmeren, robots bouwen, etc. Een plek waar zij talenten ontdekken én ontwikkelen.

Aan leerlingen van de Hildegardisschool de eer om de makerspace als eerste in gebruik te nemen. Een groep enthousiaste en gedreven leerlingen ging aan de slag met het ontwerpen en printen van hun eigen 3D-sleutelhanger, onder begeleiding van de enthousiaste leerkrachten van Bouw je BEP!

De SOL Academy

Onze visie is dat elke jeugdige talent heeft. Elk kind heeft de potentie uit te groeien tot een kansrijk en succesvolle jongvolwassene. Dat klinkt in theorie eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Bij sommige kinderen gaat dit om uiteenlopende redenen niet vanzelf. En juist zij hebben een steuntje in de rug nodig. Vanuit die gedachte is de SOL Academy ontstaan.

Met de SOL Academy dragen we op een positieve manier bij aan de talentontwikkeling van het kind. Met als doel verbeterde schoolkansen, meer zelfvertrouwen, voorkomen van schooluitval en schoolvertraging plus het versterken van de opvoedondersteuning. De kinderen, maar ook hun opvoeders, krijgen meer handvatten om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen in een maatschappij die heel veel van hen vraagt.