SOL expertises ingezet op jaarlijkse themabijeenkomst wijknetwerk

Hoe voorkom je als welzijnsprofessional en –vrijwilliger vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar weet te vinden op dat vlak? Maar ook: hoe herken je signalen? Tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst van het wijknetwerk Rotterdam-Noord op donderdag 14 november aanstaande staan deze vragen centraal. Als brede welzijnsorganisatie, zowel gespecialiseerd in welzijn als ouderenwerk, beschikt SOL niet alleen over de benodigde expertise op dit vlak maar heeft zij ook ervaring met doelgroepen van alle leeftijden. Ouderen Maatschappelijk Werker Saskia Reinders vertelt tijdens een workshop wat je als welzijnsprofessional kunt doen als je ziet dat de ondersteuning (administratie en financieel) bij Ouderen niet zorgvuldig gebeurt. “Ga in gesprek met betrokkenen zodat duidelijk wordt of de oudere hiervan op de hoogte is en degene die het doet ‘gezien’ is. Maak een grondige analyse, hou de vertrouwensrelatie daarbij in stand en kies geen partij.” Wat raadt Saskia welzijnsprofessionals aan in dit soort gevallen? “Goed om mij als aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling te raadplegen, te informeren en de casus door te spreken. En als er echt sprake is van een vorm van huiselijk geweld moet dat binnen vier weken worden gemeld bij Veilig Thuis.”