SOL Nieuwsbrief | herfst 2023

SOL Durf(t) te doen!

Lees onze nieuwsbrief met hierin de volgende onderwerpen:

  • Opening Jongeren Informatiepunt Leiden (JIP)
  • Terugblik Fitfestivals
  • Aanpak overgewicht met pleinprogrammering
  • Digi-Taal festival
  • Checkpoint en Formulierenteam verder onder noemer ‘Infoplein’
  • Feest 10 jaar SOL!
  • Herfstvakantie staat voor de deur!