SOL Nieuwsbrief | voorjaar 2024

SOL Durf(t) te doen!

Lees onze nieuwsbrief met hierin de volgende onderwerpen:

  • Make-over De Focus
  • Interview SMW
  • Beslisboom verward gedrag
  • Jongerenhub Snelleman
  • Jaagspel met politie
  • Fun2Learn maakt leren leuk
  • Film uit de Buurt
  • SOL Jaaroverzicht
  • Projectleider dementie
  • Meivakantie