SOL Nieuwsbrief | zomer 2023

SOL Durf(t) te doen!

Lees onze nieuwsbrief met hierin de volgende onderwerpen:

  • Samen tegen armoede in IJsselmonde
  • Samen opvoeden: steunouders bieden laagdrempelige steun
  • Bezoek wethouder wijkaanpak Leiden
  • Jongeren over hun hub in Bloemhof
  • Wij bestaan tien jaar!
  • Wij zijn experts in ouderenmishandeling
  • Samenwerking tussen SOL en Benti
  • Zinderend programma voor jeugd en jongeren: SOL Factor 23
  • Affichecampagne