SOL Nieuwsbrief | zomer 2024

SOL Durf(t) te doen!

Lees onze nieuwsbrief met hierin de volgende onderwerpen:

  • Krachthuis Maassluis
  • Impactgedreven werk
  • Onderzoek laaggeletterdheid
  • Samen vieren
  • Smartfloor voor valpreventie
  • SOL Factor 24
  • Leesfeest
  • Game Time 010
  • Workshop taalvrijwilligers
  • Save the date