SOL ondertekent ‘Langer Thuis Akkoord’

Maandag 17 februari 2020 tekent SOL het gemeentelijk Langer Thuis Akkoord. Dit doet zij samen met andere betrokken partners zoals Rotterdamse woningcorporaties en andere welzijnsinstellingen. Daarmee zetten zij zich gezamenlijk in om zowel een kwantitatieve als kwalitatieve woonopgave voor ouderen te realiseren. Zoals bijvoorbeeld voldoende beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen.

Hoewel de woningcorporaties hierin een voortrekkersrol vervullen, gaat het uitdrukkelijk ook om een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn. De driesporen aanpak van de gemeente bestaat uit:

  • Meer levensloopbestendige en voor ouderen gelabelde woningbouw;
  • Meer innovatieve woonconcepten en/of woonzorgconcepten;
  • Langer zelfstandig wonen in de wijk.

SOL zal zich de komende jaren inspannen om ideeën en initiatieven te ontwikkelen die het ouderen mogelijk maakt zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te kunnen blijven wonen in de wijk.