Succesvolle bijdrage SOL aan landelijke werkconferentie Hoe Dan

In het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid organiseerde SOL samen met gemeente Rotterdam tijdens de landelijke werkconferentie HOE DAN een workshop over 75+ huisbezoeken. Ivo Brandsen, adjunct-directeur van SOL en trekker van het project ‘75+ huisbezoeken met minder papier’ over de achtergrond van dit project.

Waarom is SOL gevraagd dit project te starten?

“Op initiatief van onze systeembeheerder introduceerden we de tablet tijdens de huisbezoeken. Hij verbaasde zich over al het papierwerk. Samen met de gemeente Rotterdam besloten we tijdens het huisbezoek de gegeven informatie – met toestemming van de oudere – digitaal te verzamelen. En zo beter zicht te krijgen op wat ouderen echt willen.”

Hoe gaat dit in zijn werk?

“Op basis van de verzamelde gegevens is een dashboard gemaakt die inzichten biedt in de antwoorden van de senioren. De belangrijkste zijn vervolgens verwerkt in een gebiedsrapportage van de 75+huisbezoeken in Rotterdam Noord. Zo kwamen de wensen en mogelijkheden van de ouderen goed in beeld. Deze uitkomsten deelden wij met verschillende leden van het wijknetwerk. Via stellingen werden zij uitgedaagd om in actie te komen en waar mogelijk ook met de ouderen. De ideeën en initiatieven van het wijknetwerk en de gebiedscommissie zijn zo veel mogelijk verwerkt en gecombineerd in de gebiedsrapportage.”

Wat leverde dit concreet op?

“Op basis van de analyses werden drie concrete verbeterprojecten gestart. Medewerkers vanuit de transculturele zorg bemiddelen in gevallen waarbij taal een belemmering vormt om mee te doen. In het project Goede buur / Buurt Samaritaan stimuleren we dat mensen in hun eigen straat meer voor ouderen doen. De wijkbus vervoert ouderen die minder mobiel zijn. Daarnaast zijn de professionals nog meer betrokken bij de doelgroep ouderen”.

Wat is de volgende stap?

Het implementeren van het maken van gebiedsrapportages in Delfshaven, Alexander en Hoek van Holland. En in Rotterdam-Noord natuurlijk het uitvoeren van de projecten en laten zien aan 75+ers dat we gezamenlijk met alle professionals werken aan een passend aanbod voor ouderen zowel individueel als in groepsverband.