Taal en Tuin: een gouden combi

Iiiii… Aaaaa… Oooo… klinkt het vanuit Vredestuin Noord. Het zijn de deelnemers van het project Taal en Tuin, die druk bezig zijn met het draaien van hoofd, borst en billen. De ontspanningsoefeningen waar de wekelijkse praktijkles mee start, brengen de sfeer er meteen goed in!

Eind mei zijn we – in samenwerking met Stichting GroenGoed – gestart met het project Taal en Tuin: een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerd project, waarbij deelnemers 12 weken lang kennismaken met de Nederlandse taal en tegelijkertijd leren moestuinieren. Het blijkt een gouden combi!

Tijdens de taallessen op maandag in Huis van de Wijk het Klooster Oude Noorden krijgt een groepje van tien deelnemers les van een NT2 docent en een taalvrijwilliger. Ze vergroten hun woordenschat en leren diverse taalvaardigheden, onder andere op het gebied van moestuinieren. De opgedane kennis passen zij toe tijdens de praktijkles op donderdag in de Vredestuin.

Sociale cohesie door samen tuinieren

De tuinen van GroenGoed zijn een plek waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe vrienden maken. Samen tuinieren is voor buurtbewoners een laagdrempelige manier om het sociale netwerk te vergroten en verdiepen. De tuinen dragen bij aan sociale cohesie en houden de stadsmens geestelijk en lichamelijk gezond. De Vredestuin is dan ook een fijne plek om de Nederlandse taal te leren. Het moestuinieren biedt een onderwerp om over te praten, gesprekken ontstaan op een natuurlijke manier en het samenwerken in de tuin vraagt om samen overleggen.

De Taalspiraal

Het project Taal en Tuin is onderdeel van De Taalspiraal, het programma waarmee de gemeente Rotterdam samen met partners in de stad de taalvaardigheid van Rotterdammers wil verbeteren. Wie goed kan lezen en schrijven en de Nederlandse taal goed begrijpt en spreekt, is beter in staat om werk te vinden, de eigen financiën op orde te hebben, de kinderen op te voeden en gezond te blijven.