Terugblik slotconferentie ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’

Op 23 september jl. vond de slotconferentie ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’ plaats. Een mooie afsluiting van het 2-jarige onderzoek naar hoe we migrantenouderen met vergeetachtigheid of dementie en hun familie in een eerder stadium hulp kunnen bieden en hoe we hen eerder kunnen bereiken en ondersteunen.

Doel van het project was om te achterhalen hoe hulp kan aansluiten bij de wensen van deze oudere migranten en hun familie. Zie ook ons eerdere bericht hierover.

Interessante inzichten

  • oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers verschillen qua behoeften niet wezenlijk van ouderen met vergeetachtigheid of dementie zonder migratieachtergrond; ze willen goede zorg die aansluit bij hun persoonlijke behoeften;
  • huisartsen pakken de signalen van dementie bij migrantenouderen niet altijd even goed op, o.a. door een taalbarrière.

Resultaten

  • ontwikkeling signalenkaart met herkenbare alledaagse situaties van problemen met het geheugen en gedrag. Een hulpmiddel om signalen te herkennen, te weten wanneer hulp nodig is en waar je die hulp kunt halen;
  • ontwikkeling van nieuwe werkwijze voor een gezamenlijke aanpak, afgestemd op mogelijkheden van professionals in de praktijk;
  • visiedocument en wijkanalyse;
  • kennismodule voor (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals en ervaringsdeskundigen (in ontwikkeling);
  • behoud van de 2 kernteams na afsluiting van dit project; hun werkwijze maakt duidelijk verschil.

Beweegworkshop

Tijdens de conferentie gaf Renate Bakker, vakdocente bij het Geheugenpaleis, een beweegworkshop om alle aanwezigen het bewegen en de muziek te laten ervaren, zoals we dat doen tijdens het Geheugenpaleis van SOL. Het Geheugenpaleis werd deze dag belicht als een van de praktijkvoorbeelden.

Renate: “De groepen van het Geheugenpaleis zijn steeds meer gemengd, er zijn zowel ouderen met als zonder een migratieachtergrond. We hebben namelijk geen taal nodig om contact te maken. Met houding en bewegingstaal kun je mensen ook laten voelen dat ze erbij horen.” De conferentiezaal van het Sparta stadion zat na afloop van de workshop vol fijne energie!