Tour d’Amour bij Dona Daria

Tour d’Amour bij onze samenwerkingspartner Dona Daria, woensdag 6 november a.s. van 15:00 tot 17:00 uur.

Deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers rondom roze (LHBTI+) ouderen.