Voorlichting voor MOB medewerkers over dementie bij oudere migranten

Bij verzorgenden bestaat veel behoefte aan kennis over oudere migranten met dementie . Want hoe herken je dit? En welke stappen neem je daarna? Ouderen Maatschappelijk Werker Zeki Celikkaya van SOL, specialist op dit terrein, verzorgde twee workshops voor verzorgenden van het Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB). Deze organisatie levert zorg en maatschappelijke ondersteuning aan doelgroepen met cultureel diverse achtergronden in de gebieden Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland. Voor een gehoor van bijna 100 mensen zette Zeki Celikkaya de problematiek uiteen en gaf hij concrete handreikingen. Het publiek reageerde enthousiast. “Fijn dat je nu weet wat je in je eigen dagelijkse praktijk hiermee kunt doen.”