Wethouder Grauss op bezoek in Geheugenpaleis Overschie

Vandaag nam wethouder Grauss van onder andere informele zorg een kijkje in het Geheugenpaleis Overschie. Hij kwam niet alleen kijken, maar deed ook volop mee met de muzieklessen en het bewegen. Beide onderdelen helpen ouderen hun brein langer gezond te houden. De activiteiten in Het Geheugenpaleis stimuleren ouderen dan ook deze actief te houden en vooral mee te blijven doen in de samenleving, samen met anderen, ondanks hun beginnende dementie. SOL startte in 2014 als eerste welzijnsorganisatie met “Het geheugenpaleis’. Een laagdrempelig centrum voor vergeetachtige en licht dementerende ouderen in hun eigen wijk en vertrouwde omgeving. Inmiddels zijn er acht Geheugenpaleizen in Rotterdam.