‘Er is geen vraag die niet kan worden opgelost’

Door: Btisame Boudhan

Een aantal jaar geleden was het in Rotterdam-Noord voor wijkverpleegkundigen heel gewoon om voor ouderen met dementie de 2e lijn in te schakelen. Ook zagen we dat er vanuit het wijkteam weinig werd afgeschaald naar het wijknetwerk. Terwijl de decentralisatie in 2015 juist moest zorgen voor meer samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het was geen onwil, dat dit niet goed lukte.

De professionals hebben een zware caseload, het wijknetwerk was te breed en de samenstelling ervan veranderde continue. Zie daar maar overzicht in te houden! Dan kies je vanzelf, voor je cliënt, voor de bekende weg. Dit in een gebied waar het bruist van de sociaal ondernemers, de stichtingen en mooie projecten. Deze hoefden elkaar ‘alleen’ maar beter te benutten.

Zo ontstond bij ons het idee voor de Spin in ’t web, want zij verbindt partijen juist op cliëntniveau en met name in de verbinding tussen de verschillende domeinen en tussen het formele en informele netwerk. De spin staat ten dienste van het wijknetwerk.

Juiste match

Want stel je krijgt als wijkteammedewerker, diëtiste of vanuit het wijkpastoraat vragen van bewoners die je niet zelf kunt oplossen. Een viertal voorbeelden:

  • Een begeleider van Thuiszorg komt bij iemand thuis die tien jaar lang kranten en tijdschriften verzamelde. Is het opruimen hiervan de taak van de professional? Die heeft maar een paar uur om de cliënt te helpen. Maar waar te beginnen met de zoektocht naar een vrijwilliger die dit kan doen. De Spin belt en brengt de thuisbegeleider vervolgens in contact met een organisatie die hiervoor vrijwilligers heeft. Ook wordt er een diaconie gekoppeld die een bus ter beschikking heeft om de kranten en andere spullen af te voeren.

 

  • Of het wijkteam heeft een moeder met een chronisch ziek kindje van een jaar. De moeder houdt haar andere drie kinderen veel binnen omdat ze bang is dat als zij er niet bij is iets met hen gebeurt op straat.  Ze heeft moeite met loslaten. Inmiddels hebben twee kinderen flink overgewicht. Tweewekelijks zouden zij naar een diëtiste gaan, maar hoe komen zij daar? De kinderen (elf en twaalf jaar) worden nu door twee stagiaires van welzijn begeleid van en naar huis. Met de wijkteammedewerker oefent moeder in het wat meer loslaten van haar kinderen.

 

  • De wijkverpleegkundige belt over een 96-jarige mevrouw met COPD. Inmiddels woont haar dochter bij haar in huis omdat zij bang is dat haar moeder COVID-19 krijgt. De wijkverpleegkundige ziet dat dit niet goed gaat en adviseert dochter af en toe iets voor zichzelf te laten doen. Dochter is erg beschermend en niet elke vrijwilliger accepteert zij. Zeker niet een jonge student. Na rondvragen is er een #goedebuur gevonden die elke week vier uur langs gaat bij mevrouw zodat de dochter even eruit kan.

 

  • Tot slot, de huisarts begeleidt een terminale meneer. Qua zorg is alles goed geregeld. Deze meneer heeft een klein netwerk. Hij kan niet veel meer, maar wordt nog erg blij van schaken. Via het netwerk is er iemand gevonden die twee keer in de week bij meneer thuis komt schaken.

Geen enkele organisatie heeft op zijn website dergelijke diensten staan, want dergelijke casussen draaien zowel om maatwerk als in de kracht in het kennen en gekend zijn in het netwerk. Hoe kun je bij het zoeken naar oplossingen gebruik maken van de kennis en professionaliteit van het wijknetwerk? Hoe maak je de juiste match? De Spin mentaliteit is er een van een pitbull, niet loslaten totdat er een passende oplossing is gevonden.

Pilot samen met de gemeente Rotterdam

Dit zijn zomaar vier voorbeelden van vragen die onze Spin in ’t web dagelijks krijgt. Vragen waarvan onze (wijk)partners denken: hoe lossen we dit op? Daarom zijn we in 2018 samen met de gemeente Rotterdam gestart met de pilot Spin in ’t web. Nu, vier jaar later, ben ik supertrots op wat de Spin doet. Want voor iedere vraag is een oplossing!

Pas als de vraag is opgelost: loslaten

Een wijk is een enorm web van welzijn, zorg, sport, onderwijs, steun en bijstand. De Spin in ’t web overziet dit geheel en weet exact de weg naar de juiste organisatie, professionals en vrijwilligers. Zij werkt als een verbinder tussen alle (wijk)organisaties, weet wat er speelt aan initiatieven in de wijk en is op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. De Spin helpt professionals de vragen van hun cliënten op te lossen en weet exact waar iedere organisatie goed in is. En als een echte spin laat ze niet los, totdat de vraag is opgelost.

Wat levert de Spin op?
 • Vragen worden altijd beantwoord, dit verhoogt de dienstverlening naar de bewoners, de ja-mentaliteit is onderdeel van de oplossing;
 • Er wordt tijdswinst geboekt omdat nu alleen de Spin op zoek gaat naar een oplossing in plaats van verschillende organisaties onafhankelijk van elkaar, de Spin maakt verbindingen en matches tussen (wijk)netwerkpartners;
 • Door inzet van de Spin onderhouden alle organisaties in de wijk nauwer contact met elkaar, wijkoverleggen vinden gestructureerd plaats en zijn daardoor effectiever;
 • De Spin heeft een goed overzicht van de Sociale Kaart, houdt deze actueel, signaleert hiaten;
 • De Spin introduceert vernieuwingen;
 • De Spin levert een bijdrage aan een gezamenlijke wijkvisie.
Persoonlijk contact opmaat voor succes

In Rotterdam-Noord kent iedereen onze Spin, evenals in Leiden. Zij zijn inmiddels een bekend gezicht voor elke welzijns- of zorgprofessional. En wat het zo mooi maakt is dat alle organisaties in de wijk prettig met elkaar samenwerken om de vragen van bewoners niet onbeantwoord te laten. Want daar gaat het uiteindelijk om:

Er is geen vraag die niet kan worden opgelost!