Game Time 010: een veilige plek voor jongeren

In Huis van de Wijk Riederkwartier creëerden we een veilige ruimte voor jongeren: Game Time 010. Begeleid door professionals van SOL komen jongeren hier samen voor het ontwikkelen van leiderschaps- en organisatorische vaardigheden. Ze nemen eigen initiatief en beheren het budget.

In ruil voor hun eigen plek helpen de jongeren bij klusjes in en rondom het Huis van de Wijk, waarmee ze hun betrokkenheid bij de gemeenschap vergroten.

Game Time 010

Game Time 010 heeft twee hoofddoelen. Ten eerste doel vergroot het eigen initiatief en zelfregie. Jongeren leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de activiteit. Ze werven nieuwe deelnemers, beheren het budget en zorgen ervoor dat de activiteit soepel verloopt. Dit geeft hen de kans om leiderschaps- en organisatorische vaardigheden te ontwikkelen.

Het tweede doel is diensten verlenen in ruil voor een eigen plek. In ruil voor hun eigen plek helpen de jongeren bij klusjes in en rondom het Riederkwartier. Dit bevordert hun betrokkenheid bij de gemeenschap en leert hen iets terug te doen voor de samenleving door dit gezamenlijk met andere jongeren op te pakken.

Met Game Time 010 bieden we jongeren niet alleen een plek om samen te komen en plezier te hebben, maar ook een kans om belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen. We bereiden de jongeren voor op een zelfstandige en actieve rol in de maatschappij.

Game Time 010 vindt plaats op elke maandag- en woensdagavond.