Goedbezocht Leesfeest in IJsselmonde

In mei organiseerden we samen met Bibliotheek IJsselmonde het Leesfeest op het Herenwaardplein. Met een boekenmarkt, Spoken Word optredens en een informatiekraam over taallessen, Digi-Taal en onze Samen Leren programma’s, maakten we buurtbewoners wegwijs in de bibliotheek en bij SOL.

Lezen is belangrijk omdat het de hersenontwikkeling bevordert, het begrip en handelingsvermogen vergroot en de woordenschat uitbreidt. Voorlezen stimuleert een brede interesse en het creatieve brein van kinderen. Spoken Word, waarbij teksten in rijm en ritme worden voorgedragen, versterkt creativiteit, ritmegevoel en zelfvertrouwen door het overbrengen van emoties.

Tijdens het Leesfeest bemanden we de kramen samen met onze wijknetwerkpartners CJG, Gro-Up Peuteropvang en de bibliotheek, die ook diverse taalprogramma’s aanbieden. Bezoekers maakten kennis met Samen Leren en onze laagdrempelige, kosteloze taallessen, zonder wachtlijsten, dicht bij huis en in een vertrouwde omgeving. Dit zorgt ervoor dat deelnemers zich meer thuis voelen dan op grote scholen. Dankzij het Leesfeest zijn moeders met jonge kinderen beter wegwijs geworden in de bibliotheek en bij SOL, wat resulteerde in meer aanmeldingen voor onze taallessen.