Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug

Dat is de slotsom van onderzoek van Bureau Cigarbox in vier wijken in Nederland, in opdracht van Sociaal Werk Nederland. Een van de vier wijken is Bloemhof in Rotterdam.

Het onderzoek toont aan dat de opbrengsten van sociaal werk hoog zijn, maar dat de investeringen laag zijn in verhouding tot de problematiek in de wijken. Of het nu gaat om het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen, psychosociale problematiek bij jongeren, het stimuleren van beweging of het vergroten van weerbaarheid. De onderzoeksresultaten kunnen behulpzaam zijn in het gesprek tussen sociaalwerkorganisaties en gemeenten.

Onderzoeksopzet

Bureau Cigarbox analyseerde maatschappelijke opgaven en doelgroepen in vier wijken: het activeren, socialiseren en weerbaarder maken van jongeren in Moerwijk (Den Haag) en het Soesterkwartier (Amersfoort), eenzaamheid onder ouderen in Bloemhof (Rotterdam) en dorpsbewoners die kwetsbaar zijn in het Friese Oosterwolde. Het bureau bracht de omvang van de problematiek in kaart en de huidige inzet van sociaal werk. Ten slotte becijferde Cigarbox wat de maatschappelijke opbrengsten zijn van sociaal werk in deze wijken. Op de infographic is dit uitgewerkt voor eenzame ouderen in de wijk Bloemhof, Rotterdam.

Verveelvoudiging investeringen nodig

De onderzoekers stellen vast dat de huidige investeringen in het sociaal werk niet in verhouding staan tot de maatschappelijke opgaven. In wijken met duizenden bewoners zonder sociaal netwerk, voor wie de bureaucratie te ingewikkeld is, die het financieel zwaar hebben en/of aan de zijlijn staan, werken vaak maar enkele sociaal werkers. Zij bereiken maar een fractie van deze bewoners om hen verder te helpen.

Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke opbrengsten aantoonbaar zeer hoog. De onderzoekers concluderen dan ook dat een verveelvoudiging van de investeringen in het sociaal werk in de onderzochte wijken effectief zou bijdragen aan de aanpak van sociale problematiek. De onderzoeksresultaten bieden houvast om de inzet van het sociaal werk in de wijken te bepalen, zowel voor gemeenten als opdrachtgever en voor sociaalwerkorganisaties als uitvoerders.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met sociaalwerkorganisaties Indebuurt033 (Amersfoort), Leger des Heils (Oosterwolde), SOL (Rotterdam) en Wijkz (Den Haag).

Cigarbox zal in 2024 vervolgonderzoek verrichten om tot een landelijk beeld te komen.