Ruim een jaar SOL in Leiden: een nieuw groeimodel

Hoe zet je een nieuwe organisatie op in een onbekende stad gedurende de uitbraak van COVID-19? Niet bang zijn voor kritiek, transparant en open minded blijven, zo omschrijft beleidsadviseur Richard Groeneweg van Leiden de SOL filosofie ruim een jaar na de start.

“De uitdaging is om als groeimodel naar een dynamische uitvoeringssystematiek te groeien, waarbinnen ieders rol en verantwoordelijkheid helder is.” Geen versnippering meer, maar samenhang. Zowel binnen als buiten de gestelde randvoorwaarden. Zo luidde de opdracht ‘Opgroeien’ van de gemeente Leiden aan de nieuwe welzijnspartij die het jeugd- en jongerenwerk in Leiden zou gaan verzorgen.

Het gaat erom, zegt beleidsadviseur Richard Groeneweg van Leiden, een hechte samenwerking te creëren in de stad, waarbij je met elkaar een organisch geheel vormt. Met vanuit SOL de focus op de doelgroepen van min 9 maanden tot 27 jaar en jeugd-, jongerenmakelaars en communitybuilders, die weten hoe ze in het veld moeten opereren en hun expertise daarvoor inzetten. “Tussen hen en alle partners in het ketenproces zit geen enkele lucht, dat is hoe wij het jongerenwerk graag zien. Je kunt niet alles voorkomen, die illusie hebben we ook niet, maar je moet er wel zijn.”

Wat Groeneweg prettig vindt aan de samenwerking met SOL is de open houding. Maar ook: niet bang voor kritiek en zelflerend vermogen. “We zijn altijd in gesprek over wat er gebeurt in de stad en waar actie op moet worden ondernomen. Ik vind het belangrijk dat dit op een punt samenkomt en dat op die ontwikkelingen ook flexibel wordt ingespeeld. “Het is geen hogere wiskunde”, voegt Groeneweg toe. “Elkaar vaak zien, communiceren over wat gaande is, verwachtingen uitspreken naar elkaar, dat tezamen vormt de sleutel tot een succesvolle samenwerking.”