VRAC project

Gelijke kansen voor iedereen in het onderwijs’ is het uitgangspunt van het project VRAC(It Takes a Village to Raise a Child). Minder risico op schooluitval en minder kans op vroegtijdig schoolverlaten. SOL Leiden organiseert, in samenwerking met haar partners, activiteiten zowel gericht op binnen als buiten school. Van sport en bewegen, taalontwikkeling, wereldoriëntatie tot aan zelfontwikkeling. Een breed pakket om het welzijn van kinderen in Leiden-Noord te verbeteren.