Onderzoek naar laaggeletterdheid

In samenwerking met Tanja Ubert van de Hogeschool Rotterdam werken we aan een project om het leven van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven makkelijker te maken. Doel hiervan is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor laaggeletterden en het vergroten van bewustzijn rondom laaggeletterdheid onder geletterden.

In het reguliere onderwijs lopen laaggeletterden vaak tegen hoge drempels aan. Samen met professionals van de Hogeschool, het onderzoekscentrum Creating010, de Gemeente Rotterdam en Stichting ABC, zoekt Tanja Ubert, docent en data engineer van de hogeschool, naar effectieve oplossingen. Bij SOL gaat zij onderzoeken of het lukt om met prentenboeken uit te leggen hoe bepaalde zaken rond inkomen, salaris, woning en energie werken. Dit doet zij samen met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Social cooking

Hoe ontwerp je een sociale bijeenkomst waar mensen die wel kunnen lezen en schrijven en mensen die dat niet kunnen op gelijkwaardige voet met elkaar een activiteit kunnen doen? Met een recept zonder woorden! Samen met de buurtvaders van Hillevliet maakte Tanja Veganistische couscous.

Doel van de samenwerking

Doel van onze samenwerking met Tanja is enerzijds om ervoor te zorgen dat laaggeletterde Rotterdammers toegang krijgen tot informatie die voor geletterden heel gewoon is. We hopen dat de prentenboeken die Tanja gebruikt het voor onze wijkbewoners makkelijker maken om ingewikkelde teksten te begrijpen en zelfstandig keuzes te maken.

Anderzijds heeft het onderzoek als doel om het begrip over de problemen die laaggeletterden dagelijks tegenkomen te vergroten bij geletterde mensen. Tanja organiseert hiervoor activiteiten om mensen die goed kunnen lezen te laten ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Zo gebruikt ze puzzels en workshops om geletterden te laten zien hoe moeilijk het is wanneer je geschreven informatie niet begrijpt.