Samen Leren, Samen Lezen

Niet ieder kind houdt van lezen. Als je dan moet kiezen tussen lezen of spelen, dan is de keuze snel gemaakt: spelen natuurlijk! Hoe kun je er als ouder voor zorgen dat kinderen toch plezier krijgen in het lezen en dat zij thuis voldoende leeskilometers maken? De SOL Coaches Gezinsondersteuning van Samen Leren geven tips en kijken samen met ouders hoe zij lezen leuk kunnen maken voor deze kinderen.

In de praktijk ervaren onze coaches gezinsondersteuning dat veel ouders niet weten wat hun kinderen precies leren op school. Daarom leggen de coaches hen onder andere uit wat de AVI-leesniveaus inhouden en welk leesniveau er van hun kinderen op school wordt verwacht. Wat zijn dan geschikte leesboeken om uit te kiezen? Vaak neemt de coach gezinsondersteuning het gezin mee naar de bibliotheek; omringd door boeken en andere lezende kinderen is het in de bieb makkelijker om een kind aan het lezen te krijgen.

Tips die wij aan de ouders geven, zodat er thuis meer wordt gelezen:

 • Kinderen niet verplichten om te lezen
  Wij raden ouders af om kinderen te verplichten om te lezen. Dit kan juist averechts werken.
 • Laat het kind zelf een boek kiezen.
  Vaak zien wij dat de ouders zelf een boek kiezen. De boeken die door kinderen worden gekozen, worden niet goedgekeurd door de ouders. Door het kind zelf een boek te laten kiezen, motiveer je ze om te lezen en sluit je aan bij de interesse van het kind.
 • Kijken naar de kern.
  De coaches gezinsondersteuning komen vaak in aanraking met ouders die klagen dat hun kinderen niet van lezen houden. Als wij aan de ouders vragen waar dat vandaan komt, weten zij het niet. De oorzaak kan zijn dat er stappen worden overgeslagen. Zo merkte een coach een keer dat een kind de letters nog niet herkende. Samen met de ouders en het kind heeft zij toen eerst geoefend met de letters. Uiteindelijk vond het kind lezen wel leuk.
 • Lezen in moedertaal.
  Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, gebruiken wel eens als excuus dat zij niet goed kunnen lezen in het Nederlands. Wij adviseren altijd deze ouders om te lezen in hun eigen taal. Anders is het risico te groot dat kinderen woorden verkeerd aanleren. Wij laten  zien hoe er ook op andere manieren gelezen kan worden, zoals digitale prentenboeken, luisterboeken van de online bibliotheek of het bijwonen van de voorleesmiddagen in de bibliotheek. Ook kunnen wij deze gezinnen doorverwijzen naar de VoorleesExpress.
 • Samen naar de bibliotheek.
  Naar de bibliotheek gaan, kan een drempel zijn voor de ouders. Dan gaan wij samen met het gezin naar de bibliotheek. Veel ouders zijn niet op de hoogte van het bestaan van een bibliotheek. Of, ze hebben een pasje maar gaan er niet heen omdat ze de mogelijkheden niet kennen.  Ouders weten niet weten dat de bibliotheek gratis is voor kinderen tot en met 18 jaar. Wij vragen aan de medewerkers van de bibliotheek om een rondleiding en naar de  activiteiten in de bibliotheek voor het kind, maar ook voor de ouder, zoals de Taalcafé.
 • Je kind belonen.
  Wij leren de ouders om een beloningssysteem in te zetten. Coaches maken samen met de ouders en het kind een afsprakenlijst met als onderdeel lezen. Het kind krijgt dan stickers als er gelezen wordt. Wij adviseren ouders om deze afsprakenlijst op te hangen in de woonkamer, zodat iedereen het kan zien.
 • Lezen kan op allerlei manieren.
  Wij leren ouders om met simpele dingen het kind te laten lezen. Zelfs met pen en papier is er genoeg te doen. Zo kunnen ze letters oefenen door borden of kentekens te lezen of lezen tijdens het boodschappen doen. Thuis kan er leesbingo gespeeld worden en de leeskalender kan ook gebruikt worden om het kind te stimuleren elke dag te lezen. Om technisch lezen te oefenen spelen wij met het gezin het spel ‘racelezen’. Op die manier kunnen de kinderen gemotiveerd worden als ze zien dat zij de tweede keer sneller hebben gelezen dan de eerste keer en hun tijdscore hebben gezien.Leeskalender